Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan 2 macro servi ene la loi preske 200 ans vier pou enpesse lepep dire ki zot vreman 2 macro...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 13 Avril 2022Zot ti koir mo badine kan mo dire ki vreman ena bez dan sa ggt pays la? Mo garanti zot ki plis ki 99% popilation zamai in tan Section 156 de nou Criminal Code, lor ene offence ki apel " Outrage against depository of public authority".

Zot pa koner parski personne pa rapel kan dernier foi la police in servi ene la loi batiara koumsa. La loi la ti passer en, wait for it, 29th December 1838!! Preske 200 ans aprer, ene Bobok et ene gopia avek tchurki decide pou servi sa la loi la sinpleman parski zot gran nwar, zot vanite tro for et in blesse kan lepep in dire zot bez fesse aller.

Ala seki Section 156 dire: " L’outrage fait publiquement, d’une manière quelconque, dans l’exercice de leurs fonctions, ou à raison de leurs fonctions, soit à un ou plusieurs membres du Cabinet ou de l’Assemblée Nationale, soit à un Tribunal ou à une Cour de Justice, ou à un ou plusieurs Magistrats, soit à un fonctionnaire public, soit à un ministre d’une religion reconnue à Maurice sera puni de l’emprisonnement, et d’une amende qui n’excèdera pas 10,000 roupies." 

Nou ban "patriotes" dan lassenblee national in amend la loi la en 1983,1990, 1999: Aster, enprizonman pou pa plis ki 6 mois et lamende pou pa plis ki Rs 5000. 

Now, let us all say together to the patriots: Merci si aster zot ferm nou pou pa plis ki 6 mois et bez nou pa plis ki Rs 5000, zot ban bon dimounes, ban saints, et Bon Dier pou beni zot.....Meme si sa la loi la, c ene la loi pou ene dictature et pa pou ene demokrasi!

Mai rapel bien! Sa la loi ki servi zis ban LKZMM ki vreman koir ki zot kk senti bon, enkor en vigeur. Alor, na pa "outrage" dan ninporte ki facon oken ministre, oken depite, oken Best loser, oken ziz, oken mazistra, oken civil servant! Meme si zot maha inkonpetan, maha voleur, maha kouyon, maha zokrisse...meme si zot ena ene chuttur ka mou kom la guele, ou zot parey kouma ene tekwa bien gonflee, ou si zot donne linpression ki zot ena meme DNA ki ene gato brinzel, ou zot deklar zot Ayatollah meme kan zot kontan tou zafer Mouftah....Meme kan pays p "fer progres" mai pli gran progres, c dan kont la bank ban voleurs la...meme si nou tou koner ki zot in assassine Kistnen, mai gablous kontinier repete kouma peroke constipee ki li ti suicide li, li in re leve, alime ene zoli dife lor li, et lerla li in alonzee et mort...Meme kan ban institutions pourri dire nou ki nou bizin respekte zot, b kan nou pisse lor zot, fer li avek delikatesse, parey kouma kan pisse lor la neige et fer ti dessin...

Sinon, lonorab Bobok et lonorab lamoresse zoranz pou bien amerde et pou re al koz menti dan stattion la police! Et pov gablous pou bizin obeir lordre zot senior ki ene expert dan lisse trou fesse ban politiciens, et ferm zot pou ene la nuit....meme kan tou kalite vre criminel p larguer et pa bizin passe meme ene la nuit endan.

3 kamarades zavokas in dire moi zordi, ki daprer sa la loi la, "  Zot pou pendi ou par ou graines !!!", parski mo soidizan tro sikane nou ban "patriotes"...

B, ki mo pou fer? Parey kouma ban la pa kapav aret sa labitide kokin et azir kouma ban zoaves san la cervelle, mo pa kapav arete sikane zot! 

Pa mo faute sa! Mo fer promesse ki si ban la aret kokin, nepli montrer nou kouma zot extreman inconpetan, nepli azir kouma gran galan avek savatte Dodo et viole nou lekonomi, nepli bez nou larzan lor contrats ki in fer specifikman pou ban voleurs, etc. Bref, si zot koumans azir kouma dimoune normal et nepli fer gran nwar, mo pou arete ekrir lerla.....

Mai mo koner mo pou kontinier ekrir, parski mo mari kontan fer "outrage" a ban gran nwar, ban inconpetan, ban voleur. 

Alor, Catch me if you can...With or without the help of a few ti macro chuchundar ki p rode latansion et ki rode fer koir ki zot konne moi...

Mercredi 13 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H