Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je suis un travailleur social...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 9 Juin 2022Oui mes chers compatriotes, 
Mo ene dimoune bien special,
Ki kontan tou kominote, san oken distinction,
Kouma mo abitier dire kan ene zourlanus
Bour so micro divan mo la guele.
Pa bizin oken degres, oken qualification
Pou mo deklar moi kom "travayer social"..

Mo kontan koz le "mauricianisme",
Malgre ki la plipar Morisiens,
Meme ban ki ena zis 2 brain cells, 
Koner ki mo ene mo ve raciste/kominalis.

Mo pli gran skill, 
Apar ki fer ban idiots koir ki mo p defane zot kominote, also known as "nou bann"...
C mo konne fer selfie par milliers,
Sirtou kan mo p donne ban dimoune mizer ene ti plat manze.
Mo kontan fer selfie oussi divan lakaz Bon Dier,
Ki li ene temple, mosque, legliz, ou meme kalimaye.
Dan mo la tete kokom, 
Mo vreman koir ki meme Bon Dier kontan guet mo la guele....

Kan zourlanus vine admire mo zoli figire,
Parski bien rare ki zot poz questions ki bizin,
Tou le tan mo dire ki mo aide tou dimoune, 
Et mo kontan servi sa expression la,
Meme ki mo pa konpran ki sa v dire,
" De toutes communautes confondues".
Oui, sa ti raciste ki mo ete, kontan dire
Ki mo aide dimounes de toutes communautes confondues...

Mo ene homme de paix, renpli
Ar lamour pou tou dimounes.
Mai ena ene limite a tou zafer
(parey kouma mo lintelizans bien limitee...)
Alor, malgre ki couleurs larc en ciel bien zoli,
Mo pa siporte sa ban LGBT la ditou!
Mo bien kontan zour zot,
Et insilte zot kot mo truv zot,
Parski sa fer moi pense ki mo ene gran mari...
Et a soir, kan zot tou p dormi,
Mo bien kontan guet porn lesbienne,
Tou sa frotte frotter la donne moi kouraz 
Pou kontinier fer mo travay social..
Et mo bizin admet ki kan mo guet 2 zom p fer,
Par aksidan, mo la main al lor mo la cuisse.

Mai enfin! Nou pa kapav aksepte sa ban zafer la!
Kouma ban zeni copy/paste abitier dire lor Facebook,
Si Bon dier ti envi ki nou kumsa,
Li ti pou kreer Adam et Steve, pa Adam et Eve!
Truver? ene argument vreman extraordiner sa,
Parski pa ti ena oken dimoune lor la terre 
Avan ki sa ban livres relizier la in sorti, non?
Alor, Bon Dier koner ki dimounes ti p fer lerla...

Alor, kan zot admire mo selfie kot
Mo p donne ene dimoune mizer ene ti manze,
Ou kot mo p sarier ene sabre plastik 
Kom ene synbol mo lamour 
Pour toutes communautes confondues,
Ou kan mo ouver mo vilain la guele pou dire,
Ki mo Bon Dier mari to Bon Dier, 
Ou kan mo bhai lookhe monte lor mo la tete
Et mo lookhe si mo voisin Adam p fer ar Steve
Ou kan mo pense sa zoli mamzel la
Dan le bra ene lot fam....

Rapel bien! Mo ene travayer social!
Mo kontan tou dimounes
De toutes communautes confondues!

Sorry, mo bizin kit zot
Parski meme mo dan Curepipe, 
Et mo fek largue ene gro pt,
Mo sire ene zourlanus in tan moi,
Et p vine depi Port Louis pou interviewer moi...
Parski mo vreman inportan dan sa ggt pays la,
Kom ene " travayer social"...

Jeudi 9 Juin 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H