Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je suis un Gopia...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 14 Avril 2022Oui, mes chers amis
Mes conpatriotes ki ossi con ki moi,
C moi, le plus grand mere (maire) du monde...
Dimoune, ou dumone kouma Jagutpal dire,
P fer komenter ki mo kouma ene granmere
Ki zamai truv ena asser disel dan manze la...
Et ki mo kontan fer palab kouma ene vre gopia.
Laisse mo dire zot, mo ene patriote!
Mo meme gran mere dan Manattane
Et mo bien kontan met mo gro la chaine
Pou montrer zot ki mo ene gran dumone moi...

Mo la kom gran mere pou donne zot tou seki zot bizin!
Simin dan Manattane kapav ena gro trou
Parey kouma ban trous ki dan parlman.
Tou dumone envi gagne lakaz pieds dan lo
Alor, kan la pli tonbe, et zot lakaz pieds dan lo,
Zot pa rekonessan? Zot fer tapaz?
Zot dire ki mo ene gopia?
Eoula! Tigit zefor consey Mannatane in fer
Pou pa bousse sa ban gro trous la?
Dimane Zilber Bibitte, parski li tou le tan
Koz kozer ki zis ban bibitte ki kontan koze ki koze.

Mo donne zot lakaz pieds dan lo
Zot apel moi gopia?
Mo donne zot tou kalite trous lor simin
Ki mo koner Morisiens vicier bien kontan,
Gro trous, ti trous, trous moyen,
Tou mo donne zot, 
Et meme sa zot apel moi gopia?
Si mo ti sovaz kouma zot,
Mo ti pou dire ki zot ban trou fesse!
Mai ene gran sans ki mo pa sovaz,
Et ki mo zis ene gopia....

Aster kan al la cour,
Kan zavoka la dimane moi,
Eski ou ene gopia?
Mo pou dire li, non!
Mo pa ene gopia! 
Mo zis ene ti p kouyon
Et mo koir ki akoz ban zoaves in fer moi vine granmere,
mo meme mari! Kan mo dire la police
Fer letour mo lakaz 100 fois par zour,
Parski "gopia", c ene mot ki menace moi sitan
Ki mo bizin met 2-3 lamoresses tansion aksidan...
Mai mo voisins bien aprecier
Parski zamai zot in truv la police reazir vite kumsa.
Voisins dire moi, to pa ene gopia toi! 
Parski to in ressi fer la police vine gopia!
Mo pa bezer moi!
Mo kontan fer jokes kouma tou dimoune.
Mo cv ene lexanp kot mo kontan fer dimoune rier.
Ena dire moi ki sa kantite diluil coco
Lor mo la tete la asser pou nou dire ban Arabes
"Garde zot diluil! Nou pa bizin! 
Gran mere ena asser diluil lor so poils, sorry cv
Pou fer roule pays pou ene an!"

Pou montrer zot ki mo kontan fer joke,
Mo pou fer sanz nimero limousine granmere
Et met sa nimero la en gran
Pou kumsa tou dimoune koner kisan la
P assiz par derriere et paret bien baklol :
GOP 1A

Ki zot dire, li bon li pa bon?
Kan zot zouir mo gro trou lor simin,
Pa blier, c zot gran mere ki in fer zot
Gagne sa kantite trous la! 
Sitan ena trous dan Vacoas
Ki mo pou dire Zilber Bibitte
Blier Mannatane!
Sa kantite gros trous la in fer nou vine Soho dan Londres!
Soho ena trous blancs, noir, brun, marron, jaune, etc
Nou nou ena trous larc en siel, kouma zot dire..

Jeudi 14 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H