Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je m'appelle soucerre Maupadoo


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 10 Janvier 2023[Paul Lismore] Je m'appelle soucerre Maupadoo
Oui, zot ti koir mo ene narien ditou!
Akoz mo koz ene creole bibasse ar zot,
Et mo costimes et mo simiz paret kouma dire 
Mo marsan anbulan bien kontan moi...

Laisse mo dire zot!
Ban anti patriotes kapav pa kontan moi,
Poissons kapav cher parski zot pa kontan moi,
Homards bourrer avek frayeur kan truv mo la guele,
Capitaines, Kato, Cordonniers pa p gagner
Akoz kouma zot tan moi koz creole,
Zot prefer al ekut Reunionais koz zot creole...

Meme si pou bien lontan,
Mo ti p lisse fesse Anil Baichoo
Et mo ti p krier, "Ramgoolam nou mari!".
Mo in ressi passe mo sixieme
Et aster mo krier, "Pravin, to mo Bon Dier!"
Truve kouma mo konne soizir fesse pou lisse?
Sa pa prouve ki mo bien malin?

Zot koir mo fou?
Akoz mo bon kamarade ar Foola?
Eoula! Foola ene bon dimoune sa!
Mo ti so business partner dan textile
Kan nou ti p coude lamoresse ensam...
Aster, c Foola ki vrai Roi de L'Est.

Ena peniri tou kalite zafer dan Rodrigues.
B, kot mo faute sa?
Mo ti p rode bato pou fer traze Moriste-Rodrigues,
Mai ban anti patriotes dire ki mo ti p rode gro commission.
Eoula! Mo pa bizin sa kalite commission la, moi!
Tou mo commissions mo pran
Kot la boutik Ah Kee, ki respect mo droits acquis!

Aster, ena p dire ki Commission sipaki in grace moi
Lor ene zafer gandia, mo koir.
Mo pa bizin gandia pou gagne nissa moi!
Mo deza gagne boukou nissa kan mo fer
Poissons peur et bourre kouma zot truv moi.
De grace! Mo pa bizin grace moi!
Malgre ki mo konne President Baigan bien...

Mo in al guet mo bon kamarade Dipshit zordi
Et mo dire li, " Eoula Dipshit! Fer Ashit al aret ban fake profiles 
Ki p insilte moi lor Fessebouc!"

Dipshit dire moi, "B kouyon, si zot fake profiles,
Kouma mo pou rode zot?"


Malgre sa, kan mo koz ar zourlanus en deor Casernes,
Mo in montre kouma mo koz extra bien
Sirtou kan mo dire
"Mo l'honneur pena valeur!"

Truve! Zamai oken politicien in koz la verite et dire ki
So L'honneur pena oken valeur....
Ena p rier akoz mo dire St Brondon,
En place ki St Brandon...
Mai mo pa pran sa kont
Parski mo bien malin, moi!

Rapel bien, lepep ingrat ki pa konne mo valeur!
Mo l'honneur pena oken valeur!
Biento, mo pou al pran ene bon repo dan St Brondon,
Et passe ene kou Agalega
Kot mo kapav dire Modi ene zoli namaste
Et fer li kone ki Pravind in dire,
Ki Lil Plate enkor vide, et li kapav
Pran li si li envi fer take away carri et farata laba...

Mardi 10 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H