Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Interview semaine prochaine de Saint Yogida


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 22 Octobre 2022[Paul Lismore] Interview semaine prochaine de Saint Yogida
Oui, mes chers conpatriotes, apre 2 ans ki la plipar dimounes kone ki ti ariv Soopramanien Kistnen, nou ban policiers p travay "d'arrache pied", kouma ban zourlanus kontan dire. Zourlanus kontan oussi dire ki lenket la police ti ena ene "interrogatoire serree", kot finaleman, le suspect dire: "Oui, mo meme ki ti fer sa. Mo dimane zot tou exkiz!". Mai sa, c zis pou ban ti dimounes ou ban "anti patriotes" ki gablous in arete apre ki radar ti cretin in mal fonktionne enkor ene foi....

Semaine prochain, kan Saint Yogida pou vizit Casernes "incognito", c a dire en kassiett, parski sinon ban move dimounes, ban "anti patriotes" pou zour li et fer reference a sa parti lekor sorma ki ti largue li.. Ban dimounes avek bon manniere pou krier plito, "Ta! Shit kiwi! Fuck you inside!" (Bour li endan). Pou ban chatwas ki pa konpran narien, "endan" pa v dire endan so lekor, mai endan prison...

Apre sa diboi pointe du mazistrate/DPP/Nawaz, Dipshit et Junglee boy in decide pou creer "une cellule spéciale du Central Criminal Investigation Department (CCID)" ki pou fer " une enquête approfondie sur l’emploi fictif de Simla Kistnen." Ki v dire ki gablous avan ti p nek frotte frotte, fer zes Bollywood, et pa ti met narien endan ou dan fond net. 

Ala "interrogatoire serree du cellule speciale du CCID next week:

Gablou special (GS): Bonzour Missier TiGuetteMoNaden. Ki news chef? Tou korek? P enkor gagne problem avek sa ban anti patriotes la? Kot nou pays p aller kan ene patriote kouma ou pa kapav marse lor simin san ki sa ban voyou la krier, "Voleur! Assassin!"

Missier TiGuetteMoNaden (MT): Mo korek moi. Personne pa pou kapav fer moi narien tan ki Pravind ar moi. Li kone li: Si mo koule, mo koule li oussi! Mo koule zot tou! Ban LGZMM la!"

GS: Missier TiGuetteMoNaden, pa krier. Li pa bon ou fer laraz. Relax. Pense ene kou kommien di bien ou kapav fer pou pays enkor. Nou entre kamarade la, kouma dire fami, alor sa interview la li pou parey kouma fami garcon al guette tifi et tifi la fer so ti zes kouma dire tro honte.

MT: Ou kone, ou fer moi extra fier ki nou pays ene ban policiers kouma ou. Kouma fini la, mo p telefone Missier Dipshit et Junglee Boy et remercier zot ki zot in avoy moi ban policiers avek extra bon manniere. Mo gagne bien bon kan mo truv policiers kouma ou. Dire moi, is that your taser in your pocket or are you just pleased and excited to see me? Laisse mo warn ou! Mo Trou Kanaka, one way street sa, ein? Zis sorti, narien pa rantre, ok? Haha! Ene ti joke entre fami, kouma nou dire.

GS, riye pou o moin ene minute akoz "joke" so bourzoi...

GS: Bon, a nou koumans nou interrogatoire serier. Si li pou "under warning", pa pran traka parski nou pou zis warn ou ki baja la bien bien chaud, alor pa brile ou la bouche lor sa ok. Premier question: Eski ou koupab ou non? Pa pran traka, nou deza kone ki ou pa koupab, sinon pa ti pou pran 2 ans avan interviewer ou, non?

MT: Not Guilty! Mo ene patriote, moi! Ki mo pou fer ar sa fam la so Rs 15,000 sak moi kan mo p roule Porsche, mo ene multimillionaire (possib milliarder, aprer Covid), mo air hostess service moi kan mo envi, et pa blier! Mo prier boukou moi! Mo ena mo prop poussari ki la pou al cimetiere kan bizin ou pou fer moi gagne protection Bon Dier kan mo bizin!

GS: B kot sa Rs15,000 par moi ki gouvernman ti p donne ou pou enploy constituency clerk? Madame la dire zamai li ti ou constituency clerk!

MT: Dire li al dimane so mari. Mo ti p donne li kass la sak moi. 

GS, makes a mental note, "bizin interviewer so mari"...He then chastises himself, "Kouyon! So mari in mort dan karo kann!!" Missier MT, kouma mo kapav interviewer so mari si li in mort? Pena personne ki kapav verifier seki ou p dire?

MT: Oui, mo poussari kone fer mazik, li. Mo pou invite ou dan ene seance kot li pou kontakte so mari et li pou dire ou la verite. Mai mo pa pou la ba, parski mo peur mo re truv so figire, et li dire moi meme zafer ki ban voyous lor simin dire moi.

GS: Pa pran traka! O kontrer, mo meme mo bien bizin ki poussari la fer ene passe lor moi, parski Junglee Boy et Dipshit pa p rekoman mo promotion. Mo pou al guet li et mo sire ki poussari pou confirme seki ou p dire.

MT: Zafer promotion la, pa pran traka. Mo pou koz avek le jeune et dynamik one, parski li meme en sarz tou nou institutions.  Sa meme tou?

GS: Oui missier. Mai pa aller aster la meme. Boir ou dite, manz ou baja, a nou blag blaguer pou ban zourlanus koir ki interrogation la bien serre parski sa p al pou ene bon boutte letan. Ou kontan zouer karom? Cartes? Ludo? Pratik Taser lor Trou kanaka? Sa ki maja sa!

MT: non. A nou zis koze pou zordi.

3 hours later, outside Casernes, Zourlanus p tal zot micro divan MT: "Missier MT, tou in passe bien?" (ene exanp de zot ban questions bien trenchant...)

MT: Oui, kouma mo p dire depi lontan: Mo koir dan Bon Dier, dan la priere, mo ene croyant, Bon Dier kone ki mo inosan, mo ene patriote. Merci. 

Samedi 22 Octobre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H