Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] How to spice up your life on a boring, tedious Thursday


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 29 Septembre 20221/ Si ou dan ene parti politik depi bien lontan, et malgre sa, dimoune dan parti persiste avek rezon pu koir ki ou enkor ene gopia ki pran li pou tro important: Telefone la kwizinne, dire madame la ki Pravind ene mari gran leader konparer a leaders ban lezot parti politiks.
 
Madame la pou pense, "Ki sa bobok la sa? zamai mo in tanne li. Li dire ki li ti Lord Maire sipaki, alor a nou pran li".
 
Madame la pou dire: " Oui, vini, mo pou teste si ou konne plisse pom de terres et si ou konne diferans entre ene kalchoul et ene fourssette. Aprer, mo pou fer Rakesh, le plu gran entrepreneur de Moriste ki nou ban la bank sitan kontan ki zot donne li ene centaines de millions roupies kouma li dimande, book ene la salle conference dan ene zoli lotel kot ou kapav dire sa Lepep Kouyon la kouma Pravind vreman in vine to Bon Dier aster. Mai pa blier zet boukou salte lor to ancien leader. Paski sa meme prix ticket pou rant dan la kwizinne..."
 
2/ Si to ene zenesse ki truv robe zavoka bien sexy, kifer to pa met ene zoli kostime et al diboute kot la cour? To zis bizin ena boukou confiance dan toi, approche ban dimounes et ban vrai zavokas, et dire " Pssst! mo ena ene LLB, moi. (Pa dire ki to vrai degree, c RLB, ki ve dire Rode Lamerdman (kouma ene) Bourik.) En place ban zavokas ki apel zot Avengers pou pran toi et fer toi vine vedette dan zot conference de presse.
 
Mai fer atansion si ASP Jag (Hi! Mo pa kontan zavoka mai mo na pa siporte fausse zavokas plis!) dan le paraz. So repitation in ramasse ene bez derniereman, alor li pou kasse le kiwi!
 
3/ Si Zedi vreman dan bez, et sa lenvi koze pou fer la guele senti plis pi pran ou, fer koumadire ou pa in zouir oken benefit depi la kwizinne depi 2014 (Dan Nando so ka, depi ki so poils in koumans pousser...). Largue ene gran deklaration lor meritokrasi, bla bla bla, et res trankil lor boukou nominations ki ou in gagne depi 2014 avek benediction le Grand Pravind...Deklar amnezi total lor 2014-2022 (ziska hier) et fer gran deklarations lor meritocrasi.demokrasi etc zordi...
 
4/ Si ou vreman envi amerde fesse dimounes zordi: Malgre ki ou deklar ou kom le plu gran malbar dan le monde, malgre ki ou pa konne koz ni Hindi, ni Bhojpuri, malgre ki ou koir ki Ramayana, c ene plat ki nimero 40 lor menu ou fam dan so restoran, malgre tou sa: Blier travay gouvernman et fer gran conference de presse entourer avek 6-7 ministres extra inconpetan, et deklare kouma ou p moderniz Ganga Talao..Meme si Maha Shivratri en Fevrier lannee prochaine, meme si dimoune pa p kapav aste manze, who cares?
 
Oken zourlanus pa pou poz ene sinp question: Eski sa meme zafer pli inportan dan pays zodi?
If in spite of all the above, you still feel bored, do like A Shit Gungah: Al la cour et dire. Mo dimane la cour exkiz, malgre ki a lepok, mo ti mari kontan gagne nissa kan nou ti p kraz Betamax..
 
Ou al la cour et dire kouma Bobok Hureeram: Nou dan periode la priere la, alor mo tire sa sarz ki in kraz sa 2 dimounes la sa dernier 3 ans. Et la cour pa pou dire sa 2 la: Dakor avek ou exkiz, mai paye tou frais sa case la...Et paye ene conpensation.
 
If all of that fails, do either one of these 2 things:
 
1/ Write to the Redakter en fesse de le defi Minus and tell him (even in these days of gender equality, the redakters are always men...) that there is no "c" in "Striking". " La Special Stricking Team a encore une fois frappé fort." Stricking? Si dimoune p kondire bicyclette, apel sa "Bicking"? ou Biking? Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Depi plis ki ene mois, zot p aller meme ar zot Stricking....
 
2/ Close your eyes and imagine our Lovely Speaker completely naked and shouting, "Out! I order you out!" when trying to find his balls under that fat belly...If that does not make you laugh, nothing will.

Jeudi 29 Septembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H