Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] "Hot, very hot" news of the day...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 8 Juillet 20221/ Kailash Purryag p dire: " Sa faire dimal, mo leker fermal ki pays p al ver bankroute" Seki li pa dire, mai kom ene patriote, li dire moi " mo mari riche, alor mo pou refiz pran pension ex President, ki vo environ Rs 250,000 par moi tax free. Mo pou refiz limousine gouvernman, et gablous garde kor. Mo pa bizin secreter gouvernman en permanence kot moi, et ban lezot privilez, ki bez taxpayers par millions sak lannee. Mo pou viv lor pension ministre, ki deza bien boukou. Et kouma mo bien riche, mo standard of living pou kontinier res de luxe...

Mo p atane Cassam Uteem, Ameenah Gurib-Fakim, Raouf Bundhun, Monique Ohsan Bellepeau, Barlen Chanapuri, oussi refiz pension et privilez ex President et Vice president kom ene luxe ki ene pays dan mari bez pa kapav afford. C ban dimounes ki vivi bien confortableman san sa pension et privilez immoral ki politiciens en fesse in donne zot. Kumsa, kan zot koz lor pauvrete, dimoune pou dire ki zot kone ki zot p koze...Ene kouyon p dire moi, "aret reve, kamarade!"....

2/ Rudy Chuchundar in gagne lokazion boir di te et manj baja chaud chaud dan Casernes zordi. Ene sel kou li vine martyre! Kan li ti amene role central lor fer MBC vine sa loka ki li ete, tou ti korek lerla? Kan boukou citoyens in arete par gablous et met endan pou ene la nuit akoz kit lksm in "offense", tou ti korek lerla? Kifer li pa dire ki avan zournal vine lor lecran tou les zours lor MBC, Lady Macbeth et ti cretin dire Anooj the idiot ki bizin mete dan sa pourritire la? Mo larmes p koule kan mo guetter kouma li p souffer aster....sitan mo p rier! Mo esperer dimoune ki li in bien souce avan, aster kraz so boja plis!

3/ Hans Puttur, soi dizan gran guru kominication, doit MBC Rs 2.5 millions. B Puttur foutour, paye MBC so kasse! Kumsa zot pou bizin al rode lot zafer pou trangler Rudy Chuchundar!

Sak foi mo tan sa ban "experts" dan kominication, mo pense ban longanistes/treteurs ki kouyonne fam ki koir dan zot betiz, et dire zot, "Gran dimoune la p diman kominikation...i.e. li pou fer lisma ar zot kom intermediare entre li et "gran dimoune" la...Koumadire li p fer gran sacrifis et pa li ki p fer lisma la, mai gran dimoune la, avek so zouti invizib....Mo koir mo bizin vine longaniste moi oussi...

4/ Bizin renplace Speaker! Ban "Senior ministers" pa dakor avek la facon li tret Zaza so question! 
Ein? Vrai sa? B kifer alor, ene "senior minister", Obeedoobeedoo, azir lor le fait ki Speaker ti "name" Rajesh bhagwan et so ban zoaves in vote pou ban Rajesh pou 2 sessions, i.e. 2 semaines? Kumsa hypokrites, do? Speaker pa pou revoke! Kifer? Si revoke li, sa pou prouver ki Pravind vreman ene ti cretin pou nomme ene ggt pourri kumsa kom Speaker in the first place....

5/ Lot boomerang: ninporte ki black propaganda zot mete lor Sherry Singh, 2 questions ki dimoune pou dimande: a/ Zis kan li pisse ar zot ki zot truv so defo aster?  b/ Si li vreman ene fesse, kisan la ki ti nomme li? Faller ene vre fesse ki ti nomme seki zot p dire ene fesse aster, non? 8 ans aprer? Haha!

Finally, dernier hot news: Meme si to palfrenier et to ramasse kk souval; meme si to Health care assistant et to ramasse kk dimoune; meme si to ene bien junior staff: To en droit al direk dan ministre so biro san appointment, et sorti avek to poche dessire et plaigner ki ministre in bat toi, meme si to 2 foi grosseur ministre la!! Parski to droit sa, et nou dan ene etat de droit! Sirtou pou ban ki rode latansion gramatin tanto...

Vendredi 8 Juillet 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H