Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Hot, Breaking news! You heard it here first !


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 1 Avril 2023[Paul Lismore] Hot, Breaking news! You heard it here first !
Mo fek gagne news depi ene ti macro ki travay dan la kwizinne et ki, kom ene bon macro, fer zes ki li kontan PTr et MMM tou...Ala so ban news, ki li fer serman, a la Ganoo, lor la tete so piti ki vrai sa!

1/ Lady Macbeth has seen the light! Li in decide ki parski tro boukou dimoune sikane/pa siporte li akoz zot koir ki li meme ki Premier Ministre et ki pran tou decisions, li p al fer ene pelerinaz lor Himalayas ki pou pran li o moin 6 mois...Et kouma li la moitie Chretien, li pou al Lourdes oussi et aprer vizit le Pape....assuming ki le Pape pa gagne shock kan truv li...

2/ Saya Ragavoodoo, membre du Financial Unintelligence Unit for Corrupt Kickbacks (FUUCK), in decider ki li pou nepli res trankil et nek bez en silence tou sa kass ki li gagne depi so nominations par dizen. Saya p dire ki li pou fer Sherry saye parski so robinet pitaye pou sec net ar li...

3/ Le Dipshit in fek dire ki li pou nepli le ti toutou de la kwizinne, ni li pou ene chihuahua kouma Ivan! Oh No! Dipshit p fane so shit partou et p dire ki li ene Rottweiler, et ki li ki mari la force policiere, et pa le ti cretin! Watch this space for Jag (Hi! Pena personne plante pli bien ki moi!) to bring some fresh plants to the Dipshit, and tell him, "Heel! Ti toutou! Heel!"

4/ Joe in decide ki vreman li ena ene la tete Bibite, et alor, li pou met so perik sak foi li en piblik...Bobok Hureeram in dire li, "Ein? Perik? Malsans to pa kapav sanz to vilain la guele la..."

5/ ICAC in dire, "Enough is Enough!". Zot p dire ki li pa possib ki dan ene pays demokratik avek Rule of Law ki ene la guele vier sousoute manz ene cerf entier! Alor, biento, zot pou tap so la porte avek ene bouquet Dahlia, et menace li: " Soi ene la cuisse cerf pou nou, ou nou interoz toi "under warning"! "
Pou ban ki pa koner, "Under Warning" , c ene zafer ki zot dire pou fer zourlanus plezir, mai ki en verite pa vo ene ferfoute....parski bien rare ki ICAC poursuiv ministre, et dernier foi zot ti fer sa, zot ti re avale zot la crache dan Privy Council dan zafer Medpoint kan zot dire ki boug la vreman ene saint sa...

6/ Le Ayatollah Mouftah, Soodhun, in dire ki dimounes tro zour li akoz ban dates ki li avoye mai ki boukou zamai truve, alor li pou avoy samo prochain foi!

7/ Last but not least, ban socio churels p dire ki zot pou nepli souce parski zot vilain la guele p gagne dimal. Alor, zot pou kondanne avek force (sa v dire, "eh patrons, pa bon zot fer sa"....) sa ban rave parties/orgies/Black Label/ cerfs/fam san kilot ki ti p passer pre ar Grand Bassin. Mai ena churel p dire, "kifer nou pa ti invitee nou?"...

Ene kouyon p dire moi ki April Fools' Day zordi, mai pa koir li! Mo macro la kwizinne so news pli serier....

Samedi 1 Avril 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H