Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Hallelujah! Alhamdulillah! Hanuman ki Jai! The SST now provides a home delivery service!


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 20 Juin 2023[Paul Lismore] Hallelujah! Alhamdulillah! Hanuman ki Jai! The SST now provides a home delivery service!
Oui, mes chers compatriotes. Arete pran traka ki pena transport, lessence tro cher, etc. Si zot bizin kiksoz, le Special Shit Team is at your service. Take aways, Special Home Delivery, tou zot fer aster! Meme si ou pa in place ene commande, zot pou amene et donne ou kiksoz ki ou pa bizin...Sakili!

Pays p fer mari progre! Avan, la post ou la douane dire ou vine pran ou parcel, ou avoy ou ene sms pou dire ki ou parcel avek zot.. Asterr, non! "Facteur" pou vine kot ou, largue ou parcel, et tou pou fer dan ene "sekirite" extraordiner kot boukou loto gablous pou park pre kot ou lakaz pou fer sire ki ou trap parcel la, ouver li...et kot ou ti koir ene zoli Chop Suey Chow Mein sa, ou pou gagne ene mari surpriz....Et ban dimounes bien etranze pou rant dan ou la cour et dire ou ki zot vreman kontan ou, alor zot pou amene ou promene dan Port Louis. Li bon, li pa bon?

Meme si "fakteur" la paret bien maigre et pena sa gro vant ki nou souvan truve...kot ou problem ladan? Meme si li ene tea boy pou la cantine du Shit Team, li p servi nou pays! Malgre ki boukou dire ki zamai in truv li dan ou lendroit, et ki li pa facteur ki vine kit ou lettre tou les zour...

Pa plaigner kan pena nom "sender" lor parcel la! Kan fer tro boukou planting, zot plaigner! Aster donne zot Home Delivery Service en toute sekirite, sa oussi zot plaigner? Bizin bez koutte Taser pou fer zot konpran?

Mai en verite, Akil Bissessur bizin ene boug bien kouyon, non? Tou les zours, li sikane le Shit Team, kouma dire li p challenge zot pou vine arete li...Ene vrai drug dealer, kot ti pou fer sa? Ou truv Franklin ekrir posts tou les zours et sikane le Shit Team? Pa zis sa, li fer parcel la vine kot li!!! Ki drug dealer pou fer ene betiz kumsa? Normalman, c ene zot Joey so laddresse ki zot mete, pa zot prop laddresse, non?

Ena p dire ki "fakteur" la so motocyclette so number plate, 3137AA, c nimero ene Red Suzuki sa! Zis ban anti patriotes ki pou rode fer la zanzani, kouma Ravi Rutnah pou dire...Zot p fer demagozi! Parfoi, ban serviteurs du pays travay tro dure, et alor zot pa rapel si nimero loto ki p servi ou nimero motocyclette...
Look on the bright side, lepep admirab! Pravind Jugnauth fek dire, " Je ne vois aucun climat de frayeur instauré par la Special Striking team de la police. Seuls des trafiquants, des criminels où ceux qui ne respectent pas la loi ont peur"

Ban bon dimounes ki ranz chateau dan Angus, ban vrai trafikans sirtou dan Riviere Noire, ban ki kokin par millairds larzan taxpayers, ban ki sitan kokin ki zot meme pran commission lor larzan ki zot paye ene pitin pou fer le licema, ban ki kokin gro la paye et plak fesse ene la zournee, etc...En dotre mots, ban "patriotes" zamai gagne frayeur avek le Shit Team...

Vive le Shit Team Home Delivery Service! Tan ki Jag(Hi! Mo plante, mo sante, mo poste tou aster!) la, nou pa bizin peur!

Mardi 20 Juin 2023


1.Posté par Marlin le 20/06/2023 19:13
The shit team is like engaged in a solo race to break its own record of ridicule day after day. No need for competitors.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H