Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Fer atansion Icac mari enkoler akoz tro boukou dimounes p critik zot


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 2 Juin 2023[Paul Lismore] Fer atansion Icac mari enkoler akoz tro boukou dimounes p critik zot
Zot ban ingrats! Ene lepep bien ingrat ki refiz rekonet sa mari gran travay ki ICAC p fer depi 21 ans! 21 ans! Sa v dire ki ICAC is now into adulthood, et nou bizin celebre zot achievements ziska ler...

1/ Guet kommien ti gablous ICAC in amene la cour pou ene bribe Rs 500-2000 roupies! ICAC ena mari succes lor sa ban gran crimes bribe ki ban ti gablous in fer...Mai kan komisser al pran ene repo bien merite dan zoli lotel et tou gratis, kot zot problem?

2/ Zot bizin aksepte ki ICAC bien kontan nou ban patriotes parski tan ki possib, c a dire tou le tan, ICAC pou refiz fer lenket ki bizin lor sa ban pov patriotes la! Nou tou kone kouma Alan Ganroo ene gran patriote, alor sa v dire ki so soeur oussi ene gran patriote, non? Si madame la dire assete meksin ki pa meme bon pou fer dimoune arete grate fesse mai ki li koir pou gueri Covid, kot zot problem si li assete li a dix foi prix ki lor marche? Zot zalou! Akoz sa ki madame la in mari stresser et pran so pension, etc, kot li kapav viv dan luxe kouma ene bon patriote merite!

3/ ICAC in rant dan Guinness Book of Records kom sel investigative body ki poursuiv ene gran patriote kouma Pravind Jugnought dan Intermediary Court, dan la cour Supreme, mai kan al dan Privy Council, so chef dire, Sorry, nou in fer ene grand erreur, Jugnought ene grand patriote sa, alor pena case kont li. Medpoint la, ki ete sa? C ban anti patriotes ki dire ki ena coription la dan!

4/ Kouma zot koner, le Grand Navin Beekarry, c ene etidian extraordiner sa! Meme si pran li plis ki 10 ans etidier dossier Angus Road, b kot zot problem? Zot koir facile sa, etidier dossiers ban patriotes tou le tan et fer ranz nouvo tiroir pou garde zot bien pou boukou lannees? Eoula! Montre in pm rekonessans do! Pa tou pays ki ena ene zeni kouma Beekarry pou pran sarz konbat kont corription! Falle ou ena ene carapace bien solide pou subir tou sa ban attak de ban anti patriotes et kontinier garde sa lexpression chuttur ka mou lor ou figire...

5/ Kifer zot bizin kone kommien lepep paye Navin Beekarry sak moi, ou kommien missions li aller, kommien per diem li ta pe, ou ninporte ki privilez extraordiner ki le Grand Patriote Pravind Jugnauth in donne so bulldog, sorry so zom en sarz konbat kont corription? Rapel bien! Si Jugnought p kass le rein mafia la drog, Beekarry p kass li pied ban ti gablous et ban ti dimounes ki pran ene ti bribe, ene ti di te! Ban seki kokin par millions, par milliards, zot dossier tro gro, alor sa pran ICAC o moin 10 ans pou ressi ouver sa...

6/ Zot bizin dakor ki ICAC ti bizin koumans fer ban films Bollywood....parski sak foi ki bizin fer pov lepep arete pense ban vrai criminels, ICAC nek kontakte zot zourlanus mercenaires ki pou filme zot pran bato, gro Loto/ Raptor ki pou pran le ruiy dan park ICAC pou ene eternite...Ki pli bon ki sa? Sirtou kan zot filme gran lakaz ban bon dimounes ki pa kapav explike kot pitaye la sorti....Mai pa gran lakaz ou gro loto ou pitaye ban patriotes, ein!

Alor, arete critik ICAC please! In depense milliards lor ICAC depi so naissance avek forceps et possib sa ki in afekte la cervelle ban zeni ki travay la ba. Milliards, c ene narien ditou kan zot truv gro piblicite ki dire ki ICAC pa guet figir!

Oui, ICAC pa guet figir ban patriotes ditou! ICAC interesser zis avek ban ti dimounes, ban ti gablous, ban ninporte. "Nou pa tousse nou ban patriotes", c vrai motto ICAC ki aster bizin renplace sa kouyonade " Nou pa guet figir"...

Mo espere so PR department pou ressi met vrai motto la...Apre tou, nou kone ki PR v dire "per rectum"dan lopital, et ziska ler ICAC in bien met sa dan rectum lepep kouyon...

Vendredi 2 Juin 2023


1.Posté par Mohamed mauderbacus le 03/06/2023 08:55
Non ziska lheur mo pa compran pu ki raison pay sa boug dir ..icac lac650.000.rs.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H