Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Evidaman et bien sure, mo bien kontan Laila...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 24 Juin 2022Kouma zot koner, depi 2014, nou get zis papa, mama, piti, frer, ser, bofrer, belser, tonton, tantine, sa boug ki nettoye swimming pool la, etc...mai specialman couzin couzine. Oui, parski nou believe dan motto ki "Incest is best kept within the family"; certaineman et bien sure kan nou p bour Lepep Kouyon en meme tan...

Mo kouzine Laila ti dan ene ti job dan UK, et depi lontan, kouma ena dire, mo ti kontan so manniere, in other words, mo ti envi get to know her deeper and deeper..Alor, nou sanz nom ene sa ban parasitical orgs ki sirtou depense par milliards et mo fer li vine chef sa loka la, sorry sa gran parasitical org la. 
Laila vini, et mo in konne li truly, madly, mai certaineman deeply, very very deeply.

La vi ti mari bez dan lakaz, et manze la kwizinn bien bien fade parski malkin p donne pli bon morso la viande a ban soucerres. Kan ene aller, lot renplace....ou parey kouma ene match football, kot kapav selectionne ninporte ki zoueur et si dan bez, soizir ene substitute ninporte kan. Vikram, Ken, Johnny etc vine manze souvan, et kan moi mo rant lakaz, narien pa reste! Tou sa zoueur la? mo esperer ki zafer la pa in vine kouma diri kanz!

Alor, mo bien kontan ki Laila donne moi Basmati li, pa sa diri kanz la! Ena dire ki nou kouzin/kouzine, mai mo merde ar sa moi, parski so gato piman avek ti trou la extra bon...Kram, kram, kram mo dire kan mo manz sa...

Laila dire moi ki li kontan ki mo gagne bon ar so Basmati, mai ki li ti pou bon si gagne ene bon biscuit kan fini manze. Li dire moi ki li konne kiken ki kapav assete biscuits avek ene marsan sinoi pou narien ditou et vanne sa dan Duty Free pou boukou pitaye. Kouma mo tan "pitaye", mo zorey vibre, et mo dire li, "Amene li, meme si li en UK!" Laila dire, "Vreman to malin! Kuma to konne sa? Li vrai ki li dan UK, parski mo soeur sa"....Mai Laila p pense, pa ena oken sans ki sa kouyon la pou rode fer sandwich ar 2 soeurs, alor pena oken risk amene li...

Entretan, parasitical orgs p donne boukou arpents zoli la terre lepep a ban "patriotes", et boukou boukou pitaye p rantre avek diri Basmati. Mo dire, "Ar nou non! Diri Kanz non! Basmati la gagne parfum billet 2000, et mo bien kontan sa! Merci Laila!"

Dan Bharat Mata, ene tchurel ki apel Maya p dire: sa ti macro la p bour Laila? Ki pou fer? Si li p gagne basmati ar li, kifer li pou rode manz diri kanz?"

In the meantime, Enkor Diri Basmati (EDB) p fer tou kalite piao vine extra riche et ena ki meme ena la guele fesse p enploy maitresses et avoy zot en mission permanente, avek zoli per diem, a Do Buy...
Truver kouma Laila in sanz mo la vi? Ramgoolam ti dire ki li pou sanz nou la vi dan 30 zours.. Laila, avek Nou marathon lor lili ki pa plis ki ene minute, in sanz mo la vi net! Pa 30 zours!

Laisse mo montrer ene sante ki ene fam ki apel Deepika Padukone p bouz bouze lor sa. Padukone? Mo pa kone li moi! Li p sant Laila, parski possib ki li oussi kontan Basmati so parfum. Mopakone...

Deepika Padukone - Laila Main Laila


Vendredi 24 Juin 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H