Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] End of the month quiz


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 30 Juin 2023[Paul Lismore] End of the month quiz
1/ Kisan la ki paret dan ene state of permanent orgasm kan li diboute a kote le Pi Ke, meme kan Pi Ke trap ene pioche et p fer zes fouye?

a/ Ninporte ki chatwa ki pa enkor gagne ene boutte, ou ene chatwa ki meme in gagne ene boutte p envi ene pli gro boutte.
b/ Bobok Hureeram, Teena les dents, Subasatini, the idiot from Manhattan, le Ayatollah Tekwa, ou ene ta ban ti morpions ki pa pou regagne tickets kouma Dhunnoo, le transfuge du PMSD ki Speaker Bouffon pa enkor dire li "look at your face!", or anyone of the taper la tab mob?
c/ Steve Obeedoobeedoo, kifer ene la guele bien vicier sak foi li a kote le Pi Ke et met ene sourire ki dire, "You are so sexy, Pi Ke! I want you! I want to make babies with you!".

Answer: Of course, Obeedoobeedoo, whose skills in soucerism and hypocrisy have reached a level never attained by anyone in history...

2/ Kisan la ki in gagne mari lenvi renpli poches zavokas la kwizinne avek nou pitaye?

a/ Pi Ke, parski li in place tou zavokas la kwizinne dan tou kalite boards.
b/ Ken Arianus, ex stewardess Air Mauritius, now en sarz Air Mauritius: Alor, si ou pa ene zavoka lissou, pa rode job dan Air Mauritius, ok?
c/ Le Dipshit, ki sitan kouyon ki li koir ki " Constitution", c ene zafer ki dimoune dire kan zot blag zot lekor, as in "Mo constitution bien solide, moi!"

Answer: Le Dipshit, of course. Li pran zis zavokas la kwizinne depi prive, sirtou ban ki in travay lor dossiers PI Ke sak foi li al la cour kom The accused...

3/ Ki sel dimoune dan Moriste ki fer dimoune vomi sak foi zot truv so vilain la guele? Et kan li koze (ou pli souvan krier), dimoune bizin met ene sante fort pou pa tann li.

a/ Padaleksi, ki in donne nou ene nouvo version lekonomi, kot meme si tou dimounes truve ki pays dan bez, li dire ki nou p fer mari bien...Mai ban ti pitins truv li extra sexy dan so savate Dodo, et zot kilot monte desann kouma yoyo kan zot truv li...

b/ Sa boug avek la guele vier sousoute ki kontan manz cerf et manz zourlanus en fesse so fesse, et ki deklar gran malbar meme kan li p fer so malpropte a kote Grand Bassin...

c/ Ou nou Grand Speaker, le pli gran enemi de nou demokrassi ki deza en fesse, et ki koir ki so Anglais en fesse ki fer les chatwas lor backbench rier pou fer lepep entier kontan li. Non, gro bouffon, pena personne dan le monde ki ena ene sou pitie pou toi kan to tour arive pou al kont bar (pa bar ou la kanbiz ki to bien kontan, ein!).

Answer: C sa gro vant ki pa kone koz ni Anglais ni Francais mai ki en sarz nou lassenblee national!

4/ Ene dernier ti question: Kan Pi Ke trap so pioche et fouy ene trou, eski Obeedoobeedoo gagne sitan bon ki li fer aksidan dan so la braguette? Akoz sa ki so sourire vine pli fort kan pioche p larzi trou la?

Vendredi 30 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H