Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] EKUT MOI BIEN! ICI, LADY MACBETH!


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 19 Juillet 2020Ki p ariver dan sa ggt pays la?
Ene mama vreman extraordiner pa kapav "repousse
so vol en avance"
? Zot pa konpran creole?

Li parey kouma si mo dire mo p met mo limousine en reverse kan mo dan 1st gear, non?
Oui, mo ti "repousse mo vol en avance" parski mo ene mama extraordiner 
Et mo tifi ti p dire: dan Maurice ki mo mari inportan! Dan UK mo ene narien ditou!
British Airways so staff pa sarier mo valiz kouma Air Mauritius so staff fer sa , et avek gran sourire, siouplai!

Dan UK, kan mo dire, "To koner moi kisan la?",
Sa ban Anglais voleurs (kouma bo pere apel zot..) reponne: "Yes, you are an idiot".
Mille foi L'Ile Moriste! Ici, kan mo dire "to koner moi kisan la?", ene milier soucerres pou dire
" To meme nou mari! To meme mari Ti Cretin!"

Et mo la lev gonflee fer ene ti sourire ki fer zom bien kontan lerla....
Mo ena rezon kan mo dire ki zournal pourri p fer kass lor nom mo bien zoli fami!
Zot pa koner ki zis moi et mo gran la cuisine ki en droit fer kasse dan nou etat de droit?
Mo ti dire sa Ti Cretin la met confineman 2 zours aprer ki mo retourner
Mai kom touzour li koir li konne plis ki moi!

Akoz sa ki zot p dire ki li in atan moi return et lerla ki li fer confineman.
Kouma dire si li ti atan zis 2 zours aprer mo return, gran poil li ti pou rasser!
Ala seki ariver kan li pa ekute fam la cuisine mai ekut sa ban noir fam dan PMO la!
Zot met fotos mo tifi dan zot zournal pourri! 

Zot pa penser kouma sa pou blesse leker ene zoli mama kouma moi?
Mo koner boukou penser ki sitan mo zoli,
Sirtou avek mo la lev ki in gonfler par mirak,
ena zom penser ki mo meme pli bon MILF.
Zot bien malelvee! Mai kan mo boir ene gro verre Sherry,
Mo gagne bon penser ki zot p pense moi...

Ene kouyon p dire ki mo mari, ene little Hitler.
Eoula! Zis akoz li pa envi dimoune dire la verite lor moi et mo fami 
Et p fer sa AG avek la guele ene vier sou...te pass tou kalite la loi
Pou enpesse Morisiens koz di mal lor nou?
Si li ene Little Hitler, b moi ki mo eter alor?

Eva Braun? Eoula! Sel Braun ki mo koner,
C sa ti machine ki vibrer et fer gagne bon kan
Mo tire sa ban cv ressor lor mo lekor la!
Alor, pa apel moi Eva Braun! Mo pa fam Hitler moi! 
Mo prefer plito Lady Macbeth, parski c sa fam la ki ti nourri anbition so mari
Et ki ti fer tou pou so mari vine mari so pays!
Parey kouma mo in fer ici....

Et parey kouma Lady Macbeth, moi oussi mo ena mo ban witches dan mo la cuisine
Mai selman nou pa apel zot witches, malgre ki boukou ena sa resenblans la...
Nou prefer apel zot soucerres, mardayers, voleurs, bikmanga, sixieme fail avek degres...
"Mo rassure ou zot pou bizin vinn repond devant lakour si se vre seki zot inn publie"

Ayo! Mo in mal dire sa, parski si li vre seki zot inn publie, sa v dire ki mo pa ena case kont zot!
Ena bez la! Mo koir mo pou bizin dire ki akoz mo ene maman extraordiner, li inakseptab ki zot met foto mo anges!

Meme si pou election, mo pa ti ena oken problem met zot foto par ta partou dan pays, dan la gazette,
Dan ban siffon toilettes ki apel zot la gazette....

Kouma mo dire hier, dan mo zoli saree et mo tika lor front ki meter zis pou al dan fete Hindous,
" Mais le Premier ministre a-t-il fermé les frontières par rapport à moi ?" C sa la question!
Ena boukou rezon kifer PM ti ferm frontiers zis 3 hrs tan aprer ki mo rant dan pays!

1/ Li pa ti envi ki oken dimoune deranz so zoli carri poisson et farata ki la cuisine ti fer specialman pou mo return.
2/ Li ti envi fer pays entier celebrer mo retour, alor si zot dan lakaz, zot kapav guet mo ban videos et celebrer ki mama extraordiner in return
3/ Ban seki envi fime zot gandia, zot kapav fer li trankil dan lakaz, et gagne nissa kan zot pense moi dan Maurice
4/ Dulthaidiot ti guet dan so liv et dire ki le 18, ene bon zour pou ferm partou et pou dimoune fer maja dan lakaz
5/ Si partou fermee sa zour la, oken zourlanus pa pou kapav tire mo foto dan Plaisance kan mo return!
Li pa facile sa fer sourire avek la lev gonfler, parski mo peur tansion ene lot mousse jaune bez moi enkor...
6/ Marsan kulfimalay ti dire li pou arete travay le 19, alor ki pli bon rezon pou ferm partou le 18 ki sa?
7/ Ban witches in fer sire ki la cuisine renpli are brinzel, pipengaye, et gro banane le 18, alor ki serti laisse la boutik et bazaar ouver aster?
Mo Sherry preferer dan Maurice, alor si li rode bourrer parski li bizin ene repo, ferm aeroport la! Mo pa kapav viv san mo sherry!
8/ Mo koner ban anti patriotes ti p dire ki pays ti fermer kouma mo return. Laisse mo dire zot, mo bo pere in montrer moi ene bon zafer kouma pou azir enver anti patriotes: Mo pisse ar zot!
9/ Tou dan mo la main, parski moi et mo ban witches dan la cuisine kontrol tou! Meme sa ti cretin la dan nou la main! Alor, si mo bizin al la cour, parski mo lespri in p bankal et fer moi koir ki mo pou gagner meme si hier mo in fini dire ki zot in koz vrai....Mo pou aller, avek mo Ori, ki so 8 lapattes ourites in fini rant dan tou institutions!
10/ Pa blier ki mo ti pou return le 22, mai kouma zot koner, c ene nimero ki in p Mauriciens apel malbar.

Alor, si mo ti cretin ti ferme pays le 22, zot ti pou dire ki akoz nimero malbar sa, et p fer discrimination!
Akoz sa ki mo in return le 18! 

Truver? Li pa sa ti cretin la! Li bien malin! So 14 kapav pre pou vine 28 avek tou sa scandals la, mai li koner kouma pou kouyonne ban 22! Sirtou ban ki kontan trap zot katori fort!


Dimanche 19 Juillet 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H