Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Conversation between Lady Macbeth and the sofer taxi un charge of the IBA


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 13 Décembre 2022[Paul Lismore] Conversation between Lady Macbeth and the sofer taxi un charge of the IBA
Sofer taxi answers a phone call : Oui. Ou envi ene course pou al kotsa?

Lady Macbeth: Ki course ki to p koze? Les courses, Champs de Mars in fini vine pou nou grace a Lee Ki Shim et so ban ti esclaves! Mo pa bizin ene course taxi, moi! Mo ena bel bel limousines avek tou kalite sofer. Meme ban gablous kontan kondire moi! Kifer mo bizin rant dan to loto 5 sous la?

Sofer Taxi: Ayo madame! Ou sa? Sorry! Ou bien koner ki ou meme mo Bon Dier! Ki ou envi mo fer pou ou? Seki ou dire, sa meme!

Lady Macbeth: Pa rode passe diber ar moi! Pena la secheresse kot moi! Mo tank bien renpli ar zoli dilo, moi! 

Sofer taxi: Oui madame, boukou dimounes dire ki ou dilo bien zoli..

Lady Macbeth: Mo bien en koler la! Ki serti met ou kom Chairman "Independent" Broadcasting Authority" si ou pa kapav kontrol sa ban radios la? Nawaz ti ene bien bon dimoune kan nou ti p kriyer " Ensam nou kapav!" Pa kone ki in pik li aster, parski so ban programmes bien fatig nou. Li et so kamarade Saheb, Al Khizr, ki montre nou dan la cour kouma nou ban patriotes in fer errer...Oui, li et so ban invites kapav koz la verite, mai nou pa koir dan la verite, nou! Guet kouma mo bolom koz menti sak foi li ouver so la guele, et nou ban chatwas gagne extra bon tan li!

Sofer Taxi: Oui madame, mo felicite ou pou sa kantite trolls ki la kwizinne avoy pou fer comments lor sak "live" programme. Ene trik extra intellizan sa, avoy ban trolls ki pa konne ekrir 2 mots san oken fautes. Sa fatig ban anti demokrates, alor en place ki zot ekut la verite dan sa ban programmes la, zot p la guerre ar ban trolls la kwizinne. Extra malin sa!

Lady Macbeth. Oui, mo ex Sherry Darling ki ti al ramasse zot depi classe bilo dan ban lekol. Nou dire: Si dimoune pa pou ekut nou menti mai nek envi tanne la verite, b laisse zot la guerre avek nou ban bilo fail alor!

Sofer taxi: Oui mada

Lady Macbeth: Pa interromp moi! Kone ou place dan la vi! Ou ene sofer taxi et moi, mo meme Premier Ministre! Alor, koze zis kan mo fini, ou konpran?

Kifer dan nouvo amandman IBA, ou pa in mete ki pou pendi ban redakters en chef si zot pa dire tou les zours kouma mo zoli, extra sexy, et ki mo fesse enkor bien ron et zoli malgre ki tro boukou dimounes lisse li? Et kan mo senti moi kom malbar, kifer zot pa flatte mo sari et dire kouma sa kolle extra bien lor moi? Kifer zot nek flatte Singla et so sari? Akoz so nom Nandini?

Sofer Taxi: Mo in remark sa moi oussi. Kouma ou kone, sofer taxi kontan lookhe, alor zot tou dire ki ou tonkin bien zoli.

Lady Macbeth: Eoula! Pa koz tonkin ar moi! Pou moi, sitan li zoli et rond, ban dimounes respektab dire ki zot admire mo embonpoint.

Bon, ekut moi, fesse! Mo pa la pou koz sa moi! Mo la pou dimane toi kan to pou arete ban dimoune ki sikane moi!

Sofer taxi: Pran patience, madame! Nou amendements ki nou fek mete pou fer tou radios vine kouma MBC: independant, objektif, koze la verite, et interviewer zis ban patriotes.. Et si zot pa obeir, nou risse zot licence sak lannee, Li bon li pa bon?

Lady Macbeth: Aster to p koze! Aller, laisse mo kit toi, parski mo bizin al guetter ki lot idiot mo pou fer nomme kom chef nou ban institutions independants!

Sofer Taxi: Oui boss! Ou meme ki mari! Kouma ene sofer taxi, mo kone kouma pou ariv nou destination. Et ou p fer pays la ariv ene destination kot...
Madame? Madame? Mo Bon Dier? Bez sa! La ligne in koupe...

Mardi 13 Décembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H