Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Communique from the Police commissioner


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 7 Décembre 2020Mes chers compatriotes

1/ Premiereman, laisse mo donne tou mo sinpati a la famille de Soopramanien Kistnen pou la mort atroce ki li in bizin subir preske 2 mois de cela. Mo sorry ki mo pa in montrer mo support a sa fami la tou sa letan la...

2/ Mo p lire et ekut ban zafer ki fer mo disan bouy lor ban circonstances otour sa la mort la. Moi, kom zot komisser de police, laisse mo dire zot sa bien fort! Ki lenket pou fer en vrai independance et ban seki in faner, in pran bribe, in tro kontan verse divan politiciens bandits, ban ki p travay ar sa mafia politico/finance/criminel la pou bizin payer pou seki zot in fer! Moi, Raj Servansing, mo donne zot mo garanti, mo promesse ki zamai pou kasser, ki MCIT pou tire tou lonbraz ki la police Moka in sey meter lor sa case la, aided and abetted par SOCO, ban dokter poules ki ti examine le corp Kistnen, et ban politiciens criminel.

3/ Mo honter zordi ki ban zavokas in al truv ban exhibits kot zot ti brile sa pov boug la, ki meme ban dimoune aveg ti pou truver, mai ki ban 'professionels' dan SOCO pa in truver.. 2 mois aprer ki zot in touy sa boug la, enkor ena exhibits la ba? In ler pou met ene 2 dan SOCO dan place kot ban criminels aller: prison! Et en meme tan, sa macro ki ti decider ki ene 'suicide' sa, mo pou donne li ene long la corde pou li al suicide li meme! Kouma sa LGSM Lismore pou dire, " Bizin pendi ene LKSM parey!".

4/ Tou dimoune in truver kouma ene ministre in bangole Rs 15,000 sak moi pou ene job ki pa exister. Mo p toute suite donne lordre a sa Dr Pagla en sarz CCID pou al arete fausse Yogi, et si li pa ena recu pou montrer kot sa Rs 15,000 sak moi ti p aller et vrai preuves, ferm li! Et si li dire ki li ene patriote, bez li ene kalotte!

5/ Moi, Raj Servansing, mo donne zot ene full garanti a tou ban dimoune ki ena evidence pou donner, zot bizin donner! Et mo pou ouver ene nimero telefone kot ninporte ki LKSM menace zot, zot telefoner, et en place nou pou avoy bon gablou pou al arete sa ban voyous la.

6/ Pran lexanp Serzan Mosafeer ki zordi in donne evidence ki tou dimoune koner ki vrai: ki pa ene suicide sa. Sa kalite dimoune brave ki mo bizin dan mo la force policiere!

7/ 90% la police, ban bon dimounes. Sa v dire, environ 12,000 policiers/policiers ki envi fer bon travay la police. Nou tou nou honter avek seki p ariver, et kouma certains gablous dan Moka in azir. Mo p dimane sak policier contribuer Rs 10, et sa Rs 120,000 ki pou ramasser, nou pou servi sa kom reward money pou tou dimoune ki kapav donne nou bon evidence.

8/ Moi, kom komisser de police, mo pou nepli aksepter ki politiciens donne lordre a mo ban policiers! Mo loner et self respect dire moi ki sa bizin areter. Alor, depi zordi, TOU policiers, including Dr Pagla dan CCID, pou pran lordre zis avek moi. Et mo pou donne lordre a toute la force policiere ki zot bizin ferm ninporte ki politicien ki rode dire zot kouma zot bizin fer zot travay, et charge li de perverting the course of justice.

9/ Mo re donne mo sinpati et sinpati toute la force policiere a Madame Kistnen et so fami. Et mo donne zot ene garanti ki la police pou trap so assassin(s) biento, et sirtou sa politicien malang ki ti donne lordre pou touy li. 

p.s. Haha! Zot koir sa communique la? Eoula! Moi, c Raj Servandersing, et seki missier la dire, sa meme! Mo kontan res bien trankil moi! Apart kan parfoi, mo krier Vive Pravind! Vive fausse Yogi!

Lundi 7 Décembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H