Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] C constipation ki enpesse komisser de police et so Jangi fer seki bizin fer...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 27 Janvier 2021Blier corription ou sa mari lenvi al belo roti dan la cuisine! Blier lamour prop et sa fierte ki tou dimoune senti kan in fer ene travay kouma bizin et daprer la loi! Ene dokter avek SC grade 3 et MBBS depi liniversite ki parfoi servi kom kazot poule in fek dire moi ki daprer so gran konesans et so uniform blanc avek so stethoscope, li in  dekouver kifer nou la police dan bez kumsa.

Li dire moi ki kan li pa preskrir Panadol pou ninporte ki maladi, li in etidier fotos ban dimounes ki en sarz la police, et li dire moi ki rezon zot inconpetance, c ki zot constiper! Kan mo rier, li dire moi, "aller rier! Sey rode solition pou ninporte ki problem, meme si li bien facile, et guetter si to kapav fer li kan to trou in bousser kouma dire in met gro ciment la dan!"

Mo dire li ki gouvernman kontan fer piblicite lor subsides pou koule dalle, b kifer gouvernman pa donne subside pou fer dimoune al kk en paix?

Li dire moi, " Ekuter, gouvernman pa kapav fer tou! Dimoune bizin servi zot prop initiative. Sa zafer constipation ki Kommisser de police, Jangi, et lezot gran missier dan la police souffer, li bien facile pou resoud sa! Si zot laisse moi konsilter zot, zot pou nepli bizin koz kk dan zot conference de presse parski mo pou fer zot kk avek plezir depi sel trou ki vreman servi pou sa fonction la....."

Mo dire li, "Ein, vrai sa? Pa dire moi ki ou pou fonce ou ledoi dan zot la porte derrier et zigile zigile sa ziska zafer la koumans sorti?" Li dire moi, " To ene pervert, toi! Kifer mo pou fer sa? Kouma to koner, mo kontan fouy mo nene souvan, alor to koir mo pou servi sa ledoi la pou sa? Eoula! Non, ena ene zafer boukou pli sinp ki sa, kot pa bizin met manivelle dan moteur sa ban senior police officers la pou zot fer zot travay bien".

Mo dire li, " Tell me, O wise one! What is the secret formula?"

Li dire moi, " Senna!" Mo dire li, " Ein? Sa ggt illetre la ki bofrer ene ministre bobok?"

Dokter la dire moi, " Ayo! Pa fer moi zourer la! Ene fesse kumsa dire ki li p defane moi kom Hindou kan li meme et so ban voyous p sali mo relizion et mo kominote net? Pa fer moi donne toi ene prescription pou Panadol la!"

Mo dire li, "Sorry Dokter. Ene sans ou pa ena ene sabre plastik ar ou!"

Dokter la reponne: " Senna, c ene gran produit natirel sa! Ninporte kan kiken koule ene dalle dan to trou, servi Senna et sa pou deblok toi net!"

Me, being silly, " B Dokter, Kommisser, Jangi, et ban gran 'limiers' bien kapav al trap Senna et rezoud zot problem non? Sirtou ki temoins p dire ki Senna, sa ex pompier ki kontan met dife, et 2-3 policiers ki ti involved dan sa kidnapping la. Kifer zot pa al pran Senna?"

Dokter la dire moi, " Beta, to bizin konpran sitiation dan Moris. Tro boukou dimoune kontan kan zot constipe, parski lerla kan zot marse kouma dire ena ene zafer dan tonkin, la cuisine, Lady Macbeth, ti cretin etc zot tou kontan ki la facon zot marser, sa meme prev ki zot bann sa! Akoz sa ki Servandersing ou Junglee pa pou pran Senna. Zot la tete dire, et ena p dire ki zot kk bizin pli dire ki zot la tete! To kompran aster kifer zot pa p pran Senna?"

Senna: designed to control tough shits, even when in uniform!

Mercredi 27 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H