Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Breaking news! Urgent! Bérenger in demissioner depi MMM!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 11 Mars 2022Morisiennes, Moriciens,

Ici, le gran leader maximo, Paul Berenger. Kouma zot koner, ar moi pena zes! Kouma mo abitier dire, "nou pa kontan fer fezer", mai zordi, moi, mo pou fer fezer et dire zot ki mo p demissioner depi MMM. Kom touzour, tou ban batiaras ki demissioner depi MMM zamai fer conference de presse meme zour, possib parski la cuisine pa enkor aranz zoli lotel et ene micro ki travay...Moi, mo p donne zot ene semaine notice ki vendredi prochain, mo pou dire kifer mo p kit MMM...

Kouma ene kouyon abitier dire, Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Ban ti kouyons ki personne pa koner, ki in rant dan MMM san ki personne in remarke zot, kot dimoune bizin dimande "kisan la sa?", ene sel kou tande ki zot p kit MMM. Eoula! Nou pa ti meme koner ki zot dan MMM! Falle ban zourlanus mentionne zot noms kan zot kite, ki nou dimane nou meme, "Kisa kouyon ki p dire li p kit MMM? Zot konne li?" Laisse mo dire zot ki meme kan met zot fotos divan nou, la oussi nou pa rekonet zot...

B, mo in plin ar sa moi! Mo koir sa ban batiaras la koir ki akoz nou Head office dan la rue la Poudriere, zot koir ki MMM, c ene loka sa, kot zot kapav rantrer sorti kan zot envi. Eoula! Ena azir kouma vre pitins et rantre sorti, rantre sorti plizier foi. Mai, quel ggtri sa bunuum? 

Alor, kan mo tande ki la cuisine p facilite depart sa ban batiaras la, avek pitaye, lotel, meme script ki pou lire dan conference de presse, mo dire: Ein? Mo sey sa ene kou moi oussi!

Mai mo pa cheap kouma sa ban batiaras la, moi! Ar moi, lotel pou 1 hr tan pou mo lire mo script? Eoula! Non! Mo oule ene lotel 5* dan bord la mer, pre ar Flic en Flac sirtou, pou o moin 1 mois! Mo tan dire lotel la bien popiler parski ban ti bato avek gro moteurs souvan vine la ba, et debark man marsandiz de luxe...

Mo envi boir mo sherry dan lotel la, admire so swimming pool, et tal moi lor so lili de luxe la...
Hier, Pravind p dire ki tou prix pou monte akoz la Russie....Oui, koumadire Putin ki plante tou nou ban pieds chouchou, et akoz sa ki chouchou p vande a Rs 300 ene kilo....Eoula! Lot kalite chouchou la kapav gagner pli bo marse ki sa dan zardin konpagni!

Vreman mo in plin! Dan mo vier zour, laisse mo al repoz moi avek ene Diva. Kouma zot koner, in Buddhist cosmology, Mara is associated with death, rebirth and desire. Mo sire ki mo Mara pou re flambe mo desire pou manz ene Diva....

Malgre mo laz, mo senti moi plus fort que jamais! Kan Viagra truv moi, li bourrer et li dire, " Pa kapav badine ar toi! To ene boug raide, toi!"

Alor, Morisiennes, Moriciens, mo kit zot et mo al repoz moi dan sa zoli lotel la. Seki envi kit MMM et gagne piblicite pou ene zour, mo pisse ar zot. Enfin, mo ti pou pisse lor zot, mai mo pa konne sa ban dimounes ki demissioner sak semaine la ditou....

Vendredi 11 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H