Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Bour Navin Beekarry deor! Bour Dipshit deor! Met ex sef ziz Matadeeen en sarz Icac et la police!


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 11 Janvier 2023[Paul Lismore] Bour Navin Beekarry deor! Bour Dipshit deor! Met ex sef ziz Matadeeen en sarz Icac et la police!
Apre sa scandale Commission de pourvoi en disgrace, ena pou dire, " Ki arrive? So 14 p devire? Kifer li p dire ki nou bizin Matadeen en sarz ICAC et la police?"

KIFER

1/ Parski ki pli gran exkiz de Navin Beekarry, le useless chuttur ka mou en sarz ICAC, pou zistifier tou sa lenket ki in tasse dan so tiroir? " Nou p enkor etidier dossiers la", li dire avek so la voi ti mamzel la...Apre 10 ans li p enkor etidier dossiers la...Ena pou dire met ene gro petar dan so tonkin parski sa pou aide ene katar kumsa "etidier" pli vite. Mai, mo pa ene sovaz moi! Alor, plito renplace pov diab la et laisse li pran cours pou etidier kouma dimoune normal en place ki nettoye so Trou Kanaka, non?

2/ Dipshit. Ayo Bon Dier, lepep entier in bizin fer boukou peche pou Bon Dier pini nou avek ene zokrisse kumsa kom nou komisser de police! So la guele kouma ene Quarter Pounder with cheese ki in mal cuit, et fromaz la p koule dan coin so la guele kouma zafer ki ban zom senti soulaze kan sa sorti... Casernes et ban stations la police ena ban centaines de milliers dossiers ki ti ouver zis kan fer conplaintes et apre in res ferme net, soi pou nourri cancrela ou pou donne linpression ki gablous bien bizy...
Ki SOLITION ALOR?

Met Matadeen en sarz ICAC et la police, et guet kouma dossiers conplete pli vite ki Usain Bolt galoupe 100 metres! Guet sa la vitesse ki li in pran pou fer Dipshit so garcon pa kont bar pou ene an, et plito kont Rs 100,000 kom lamane ! Ene sel kou so signatire, piti la pa pou bizin ramasse savon dan shower room, mai plito pran dan sa Rs 3 millions ki li in kokin et ki pa enkor renbourse et zamai pou renbourse! Truve? Kokin Rs 3 millions, do not go to jail, fined Rs 100,000, and keep Rs 2.9 millions! Et zot ti koir ki Monopoly bien exciting pou zouer....

Oui, sef ziz Matadeen kom El Supremo de ICAC et nou gablous! Guet ki la vitesse li in decide lor case Raffick Peermamode. Pov diab la in dimane Rs 50 millions bribe pou li "koz" ar ministre et donne ban dimounes bien bien riche nou la terre. Tou la cour in truv li coupable. Mai kouma li apply a Commission disgrace, en place Matadeen et so ban mognons donne li et so zavokas ene mois "grace" avan ki li al kont bar! In pran ban la zis 1 zour pou decide sa! Sakili!

Oui, met Matadeen en sarz ICAC et la police, et bien vite tou dossiers pou etidier, et extra vite zafer pou soi passe la cour ou pou nek largue ban dimounes la...Ki pli bon ki sa dan nou demokrasi?

Zot kone ki pli bon la dan enkor? Li pa ena pou reponne ene ferfoute a ninporte kisan la, ou zistifier so decision! Sa ki apel nou etat de droit!

Mercredi 11 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H