Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Bonzour missier Dipshit


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 20 Janvier 2023[Paul Lismore] Bonzour missier Dipshit
Tou dimoune in remarke ki ninporte ki chatwa ki fer ene conplainte a Casernes lor ninporte ki kouyonade, la police koumans lenket la vite, kouma dire pena oken crimes dan sa ggt pays la. P ariv ene sitiation kot si ene chatwa in p pagla al Casernes et dire ki so fesse p gratte akoz mo ve zer in passe ar li, ou ene dimoune dan lopposition in fer treter met beton dan so trou kanaka, en place la police pou pran sa serier et koumans lenket.

Zordi, gablous in suiy zot kk lizier et in remarke ki ene fam ki pran li kom reprezentan mo relizion ti fer ene conplainte 3-4 mois de cela, parski Joanna Berenger ti servi ene expression en creole ki tou dimoune kone apart sa fam la et ki dire, "Manz Bon Dier, kk diab". C ene lexpression ki dire ki malgre boukou dimounes kontan koz Bon Dier, zot lespri vreman kk, et zot actions bien mo ve----boukou pou dire ki sa ban tchurels dan sociokiltchurel orgs de ninporte ki relizion reprezant sa lexpression la admirabman. Ki arive, Missier Dipshit? 3-4 mois apre ki ou gablous in gagne loder kk la. et koumans fer lenket? Madame la bizin fer ene lot conplainte ki akoz li tousel koir ki li reprezant tou Hindous, la police in tarde pou fer so lenket akoz "malbaraphobia"!

Kouma li paret ki la police Moriste pran bien serier ninporte ki conplainte ki ene chatwa fer, laisse mo dire ou ki mo in pratik mo la langue bien dan ene trou dan mo pied goyaves et mo sire ki mo aster bien qualified pou deklar moi kom chatwa. Alor, si ou kapav met ou ban meilleur gablous pou enket sa ene kou please, et o pli vite possib!

1/ Mo voisin ki tou les matins kan li brosse so les dents, tapaz ki li fer paret ki li p vomi so tripes. Gratte la lang ene bon zafer sa, nou tou kone, mai li paret ki li p gratte so lestoma depi endan li. Kumsa tapaz do? Zot in met la loi pou enpesse dimoune zouer zot la mizik en fesse fort, ki ene bon la loi. Mai kan eski ou pou fer dimoune aret krasse zot tripes kan zot brosse zot les dents?

2/ Kifer boukou sofer bus koir ki zot Amitabh Bacchan ou Shah Rukh Khan akoz zot met zot linettes soley Rs 10 depi marsan anbilan? Zot kondire douceman, et kontan yam tou fam dan bus dan zot miroir en place ki bour zot lizier lor simin! Pa ene lot lexanp de manz Bon Dier, kk diab sa? Kot tou kalite foto Bon Dier divan li dan so bus, mai li prefer guet fesse fam dan so bus? Eoula Dipshit! Fer ene lenket fatafat lor sa!

3/ Mo kontan tire la mine dipin avan met mo gato/karri/poule frire, etc la dan. Kifer mo marsan gato koir ki li p rann moi ene service kan li servi so zong sale et noir pou fouy mo dipin et tire so la mine san ki mo dimane li? Kot mo Yuman Rites ladan? Sa oussi ou pou res trankil? Mo koir sa pli inportan ki sa fam ki mank travay et p fer conplainte kont Joanna Berenger, non?

Blier kan dimounes p gagne batte, fam p tortire par zot mari/galants, voleur p passe partou, sofer p kondire kouma ban vre laryaz, politiciens p kokin par milliards, SBM p donne gro gro loans a dimoune ki deza ena ene lipied dan cimetiere, etc,.Ban ti problem sa! Alor, la police kapav pran tou so letan, ou kouma dan case assassina Kistnen pa pran oken letan ditou....

Mai dan ka ban chatwas ki vine Casernes, ouver lenket la vite, ok?  Et Missier Dipshit, kouma mo in pratike kouma pou chato, al guet voisin la et montre li kouma pou brosse les dents san fer sa tapaz ki meme machine massater pa fer...

Ou ene bon dimoune, malgre ki ou garcon kapav kokin en toute inpunite kouma zot dire...Et seki pli inportan, ou koir dan nou etat de chatwas, sorry droit. Alor, guetter ki ou kapav fer. Bon Dier pou beni ou, meme si boukou koir ki ou ene vrai kk kom komisser...

Vendredi 20 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H