Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Bonzour, Bon soir zot tou


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 7 Octobre 2021Avan ki zot pran traka, akoz mo vreman koir ki mo ene dimoune bien inportan, laisse mo dire zot ki mo pa ena ni cancer, ni tuberkiloz, ni Sida, ni soulpiss, ni Covid, ni gran pere Covid ki ti apel Sars (as in Saas bhi kabhi bahu ti, ki Morisiens ti kontan guetter akoz nou tou nou la vi kumsa, non?), ni haemorroids ki kouma la limiere Divali/Noel kot mo 40, ni allerzi oken zafer apart ki kan boutey la in vide (Mo na pa kontan sa ditou!), ni le rime, ni ene ti tousser, narien. 

Malgre sa, mo ena ban rezon tre personel pou sa post la..Mo triste, bien sur, parski dan ban moman bien difficiles dan la vie ki mo realizer ki zot tou pisse ar toi: ni fami, ni kamarade, ni sa ggt ki pa kone kifer li kontan lev la main kan li dan bus et li truv toi p kass poz en ba la boutik.

Mo koner ena ou 2 ki pou met ene 'like' meme kan zot lire zis 2-3 la lignes. A nou guetter kommien pou lire post la ziska la fin, parski sa meme zafer ki pli inportan zordi, non? A nou guetter kommien kouyon pou 'like' ene post ki dimoune copier par ta zis pou gagne ene ti latansion....

Sa zafer rode latansion la, li vreman mari "invasif et nocif", meme kan 2-3 kalottes kapav gueri sa maladi terib la....Meme aprer tretman et zot koir ki zot in gueri, fer atansion! Kouma ena pou truv ene post ki paret kapav fer in p larmes koule meme si post la pa vo ene ferfoute apart p rode latansion kouma Nando et so Brylcreem, en place copier li!

S'il vous plait, en l'honneur d'un membre de la famille ou d'un ami qui p vreman souffer par mank datansion, et ki pou fer tou pou gagne ene ti latansion: Copiez et collez ceci (ne pas partager) sur votre page!!!

Mai seki bien bien inportan, pou montrer kouma zot bien caring et ban extra bon dimounes, please ekrir "fait", pou montrer moi ki zot in lire li. Li mari inportant sa! Alor, "fait" please, mai pa ekrir "fer" parski ena pou koir ki ene invitation pou fer malelve sa....

A tou dimounes ki souffer terib par mank datansion, a nou avoy zot ene zoli tiouma pou montrer ki nou konpran zot douleur, et ki pa bon kan dimoune sikane zot.

Mank latansion ene mari maladi sa! Alor, Copiez et collez ceci (ne pas partager) sur votre page!!!
Et pa blier ekrir "fer", sorry "fait" kan zot fini lire li.

p.s. Moi, mo prefer met mo lamoresse lor mo kalson pou mo gagne ene ti p latansion, meme si dimoune (sovaz plito...) krier, "Eh batman! to in mal souy to fesse! get sa gro tasse jaune lor to lamoresse par derriere!" Vreman ena sovaz dan sa ggt pays la!

Jeudi 7 Octobre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H