Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Bobok dire: Nou pa vine Parlman pou plaisanter, nou!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 18 Juin 2021Et li ena full rezon, nou cher missier bobok.
Depi 2014, tou dimoune ki in ressi 
Souy zot kk lizier et p truv kler
In realizer ki nou vine parlman zis pou kokin!
Oui, ena Ali Baba, ena chor, et ena Maha Chor.
Nou in montrer san fer gran zefor,
ki nou ban Maha Chor, nou!
Parski meme dan kokin,
Ar nou pena kata kata, 
Kouma sa boug ki ti envi pisse lor nou
Ti abitier dire.

Moi, le Grand Bobok du parlman,
Mo gagne ene mari erection sak foi
Padaleksi talks dirty about building drains or roads...
Oh yes, baby Pada, all those billions of rupees!
Ena dimoune gagne bon kan zot partner dire zot
" To meme pli bon! You are so big!
Come on Big Boy! Make me see the stars!"

Moi, mo gagne bon zis kan mo tan
"Mo pou fouy to drains!
Mo pou ranz sa simin ki pou fer toi vine multi millionaire!"

Oh yes, Pada Baby, you are the best!

Zot koner kifer mo kontan kozer?
Meme kan souvan mo kozer zis pou mo la guele pa senti pi?
Parski mo ena Level 3 Diploma in Marketing!
Et en plis, mo ena Diploma in Public Relations!
Mai cour ki mo ti suiv in montrer moi zis
Kouma pou fer mo ve relations ar piblik
Akoz sa ki dimoune zour moi.

Mo pa kouma sa soi dizan Dokter
Ki envi fer simin vine " carossable".
Mo bizin dimane sa Dokter la si li koner
Ki ene enema ou suppositoire,
Pa met dan la bouche sa...

Seki mo p rode dire zot
Mo pa in al liniversite, moi!
Mo ene sinp dimoune (ou du mone kouma Dokter fou dire)
Ki self made: Mo ene self made bobok 
Ki sitan bobok ki mo pa koner 
Ki kalite bobok mo vreman eter.

Et c akoz sa ki mo deklar tapeur, 
meme si mo hauteur zis 3 pom de terre.
Laisse mo fer zot koner,
Mo sel tapeur ki ti bez dan ICU san la guerre avek personne!
Nomme moi ene gro lebra ki in deza fer sa!
Mo bo frere sitan tapeur ki kouma du mone tanne so nom,
Senna, zot envi kk parski Senna c ene laxative bien fort sa!

Mo in rant dan parlman en 2014,
Mai Pravind Kumar Jugnauth,
Le plus grand Premier Ministre dan le monde entier,
Ti rekonet mo talents special depi boner,
Et en 2017, li fer moi vine Private Penis Sucker (PPS).
Le grand Pravind ti truver ki mo kontan koz fort,
Koz malang, koz dirty
Alor li fer moi vine Chief Whip.
Extra nissa sa! Mo in bien kalotte in p fesses ar sa!

En 2019, aprer nou gran victoire
Ki ban anti patriotes dire ti elections kokin,
Mo Bon dier Pravind fer moi vine
Minister of National Infrastructure and Community Development.
Mirak! Tou drains, tou simin passe entre mo la cuisses aster!
Kan mo ti ene zero avan 2014,
Aster mo ene multi multi millioner!

Tou sa la chance la,
Mo koir mo bizin dire Yogida amene moi prier ar li,
Parski li ena rendez vous avek Bon Dier 24/24 li,
Sirtou kan karo kann in pran di fe...

Laisse mo dire zot kifer mo ti amerde ar Shakeel Mohamed hier
Dan Dining Room Lassenblee National.
Mo p deguster mo Lobster Thermidor
Ki gratis pou ban serviteurs du peuple
Parski Lepep Kouyon depense Rs 400,000
Lor nou manzer/boire sak zour ki parlman ouver.....
Kan li met ene panier divan moi avek
1 billet Rs 500 et ban ti la monnaie!
Ene mari insulte sa! 
Rs 500? Mo pa meme pete pou sa!
Si kouyon la ti malin
Et ti met ene Billet Rs 2000 dan panier la,
Mo ti pou rafler sa trankil et 
Pa ti pou ena oken tapaz!

Zot koir mo ene bobok?
Rapel bien: Si mo pa fer tapaz, kisan la
Ki pou meme rekonet mo lexistans?
Truver? Mo malin, non?

Vendredi 18 Juin 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H