Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Berenger p re met kalesse divan souval....


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 12 Octobre 2020

" If a political party does not have its foundation in the determination to advance a cause that is right and that is moral, then it is not a political party; it is merely a conspiracy to seize power."---Dwight Eisenhower.Tou sa problem ki ena dan lile Moriste, dire moi ene kou ki nou pli gran dezir? C ene dezir pou vre sanzman, pou ene nouvo facon fer politik kot nou nepli ena politiciens ki konsidere pouvoir kom ene mari lopportunite pou place zot copins/copines, kouzinz/kouzinnes. soucerres/roder bouttes dan ban positions kot nou paye zot ene fortune et ban privilez incroyab malgre zot qualification bien mediocre.

C ene dezir pou sanz nou ban institutions et fer zot vine vreman independent kot zot kapav veyer ki politiciens p fer et kraz le boja kan bizin fer li; kot ban nominees pa peur pou pran action kot politiciens ki al au dela zot pouvoir ou ki kokin; kot la demokrasi vreman regner et politiciens nepli pran larzan taxpayers kouma dire larzan la pou mari zot mama sa.

Alor, ninporte ki group ki envi renplace sa ban voleurs o pouvoir la bizin konvaink nou ki zot pa parey, ki zot mentalite in sanzer, ki si nou met zot o pouvoir zot pa pou pran sa kom ene lokazion ki zot tour pou manzer kouma vorace in vini, et ki zot vreman konsidere nou vote pou zot kom ene lonneur ki zot pou fer tou zefor pou meriter pou prochain 5 ans.

PTr, MMM, et PMSD p fer ene ti fiancailles entre zot, mai avan fer mariaz ou celebrer chawtaree, Berenger fini vini avek so ban demandes. Li donne moi linpression ki souvan so pli gran reve, c kom ene kont dan film indien ki krier " Yeh shaadi nahin hogi!" si zot pa dakor avek so konditions! Li deza ena ene repitation kasse mariaz depi 1983, 1991, 1995, 2005, 2014. Sel lalliance ki li in kapav amene a terme, c 2000-2005, et mo sire ki promesse ki li pou vine PM en 2003 ena so linfluance dan fer sire ki Yeh Shaadi Hogi!

Aster, zot p koz elections en 2024, et Berenger envi ki so nouvo lalliance fini nomme ene leader et ban candidats. Pli pire, "dans un premier temps, c’est au niveau de la distribution des postes constitutionnels, notamment ceux du Premier ministre, Premier ministre adjoint, Speaker et président de la République, qu’il y aura des discussions." Dire moi ene kou, kan zot p manz zot dipin sardines pima konfi en ba la boutik, c sa ki zot diskite? Ki gopia, ki soucerre, ki disan sale ki pou vine President/Vice president nou republik? Kisan la ki pou vine ministre? Kisan la ki pou nommer? Ki parti pou ena plis candidats, plis nominations, plis soucerres? Eski sa meme nou pli gran preokipation?

Oussa nou envi vreman koner:

1/ Si la paye ministres, PPS, depites, Speaker, Deputy Speaker, President/Vice President, parasites ki in nommer pou pran sarz nou institutions, pou kouper? Pa kouper par ene ti 10% mai par o moin 50% dan ene pays kot lekonomi dan mari bez et biento nou pou bizin donne fesse pou retourne tou sa dettes la...

2/ Si tou ban privilez pou politiciens et zot nomines soucerres ki zis ene dimoune fou ki in kapav met en action pou soi kouper ou krazer net? Dire moi ene kou, dan ki le monde ene pays ki pre pou bankroute et kot centaines de milliers nou ban citoyens p rinter lor Rs 10,000 par moi, politiciens p bez nou Rs 200,000 a Rs 600,000 par moi pou zot? Kot nomines politiks ki ena graines kom la cervelle p tousse Rs 200,000 a plis ki Rs 1 million par moi? Kot tou sa ban idiots la ENTITLED a soi ene chauffeur driven limousine ou ene duty free car, et petrol allowance sitan gro ki fer nou koir ki zot kondire depi Port Louis ziska Madagascar tou les zours? Kot ban fesse kumsa gagne sa ggtri ki apel "Entertainment allowance" ki souvan boukou plis ki sa Rs 10,000 par mois ki boukou nou ban citoyes p lutter pou viv?

2/ Pension ministres/depites ki ene vrai crime! Kifer nou bizin paye dimounes kouma ministre lamoresse zoranz, ou ninporte ki ggt ki in eli zis 2 fois (meme kom Best loser!) bizin gagne ene pension si zamai elektora avoy zot ferfoute. C ene pension ki zot gagner a ninporte ki laz, meme si nou nou bizin travay ziska laz 65 ans pou nou pension? Kifer? Kumsa sa ban la zot kk senti bon? Et kifer nou pa koner exacteman kommien nou pitaye p al sak moi kom pensions a tou ban ex ministres et depites?

3/ Sa ban missions en fesse ki bien rare amene kiksoz de bon a pays. Eski Berenger pou reduire sa par 90%? Daprer mo estimation, sak lannee, missions/duty free. limousines koute nou o moin ene milliard roupie. Mai zamai nou pou koner parski politiciens kontan kassiette sa...
3/ Kifer dimounes ki deza extra riches sinpleman par plak fesse dan ene gran sato kontinier gagne ene pension TAX FREE FOR LIFE, meme si zot in plak fesse kom President/Vice President pou zis 1 an? Nou p paye sa ban la la o Rs 200,000 sak moi kom pension+ chauffeur driven limousine+ police bodyguard 24 hours+ secretary/typist for life, etc etc. Et sa ban la ena toupee koz lor pauvrete ou homelessness kan zot meme zot p bouffe plis nou larzan?

Berenger zamai koz lor sa ban problem ki affekter nou tou. Nou disan bouiy kan nou truv sa kantite depenses ki nou fer pou sa ban parasites la. 

Aster, li envi diskiter ki so bann ki pou nominer, eski MMM ki pou vine President pays, kommien tickets pou gagner en 2024, etc? Eoula! Sa meme ou priorite?

Boukou dimounes pou guet so incoherences et dire, " B pena gran diferans entre sa lalliance la et sa lalliance voleur o pouvoir la! Plito tasse ar ban Jugs parski o moin nou koner ki zot bien kontan pitaye! San la p koz servi nou pays mai pa p sanz ene ferfoute!"

Li kler ki agenda Berenger: c ki li pa envi Ramgoolam kom candida kom leader sa lalliance la et alor futur PM. Li in fini dire ki zamai li pou met li meme kom candida kom PM. ZAZA pena oken sans vine PM...Alor, tire Ramgoolam et met Arvind Boolell parski ene bon piti sa, bon manniere et (entre parentheses) mo kapav influence li boukou plis si li vine PM ki mo sey influence mo voisin Navin si li vine PM...
Entre tan, li p bouz so ban pions lor so chess board et guetter ki pion kapav vine President, CEO, Chairman etc...Ala sanzman!

Lundi 12 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H