Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ban questions ki preske inpossib pou reponne


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 26 Mars 2023[Paul Lismore] Ban questions ki preske inpossib pou reponne
1/ Kifer kan le monde entier in tann ene ti cretin koz so ggtri lor mazistrate, apel li "inconpetante" "li pa konne la loi", "zizman bankal", etc, zis so ban ministres soucerres ki pa in tann sa recording la? Eski bizin donne zot ene A to Z map pou montre zot kot recording la ete, sitan zot la tete kokom pa konpran ene ferfoute?

2/ Kifer ene macro ki vreman ena ene la guele vier sousoute enkor nou Attorney General, malgre ki li part time? Kan li reprezant nou dan conference avek ban pays amis, eski ban la dire, " Eh! Guet san la! Si zamai to pa in truv ene vier sousoute, guet so la guele!" Sel bon zafer ki Gobin ena, seki kan Rutnah guet li, li senti "an effortless sense of superiority" enver li. Mai en verite, fimier kk vache senti meme effortless sense of superiority enver sa bouffon la...

3/ Eski Lady Macbeth araze kan dimoune guet photo Sharon Ramdenee, CEO Agiliss ki inporte 25% nou diluil plis lezot zafer, et tou dimoune dire: Guet sa zoli madame la! Paret ene vrai Lady sanla! Pa kouma lot Ramdenee la, Lady Macbeth, ki vreman koir ki li ena ene saucisse entre so la cuisse et alor deklar zom tou les tan...

4/ Kifer gablous (pa tou, ein! Zis ban mo ve la ki kontan trier lentilles dan la kwizinne) penser ki zot kapav fer seki zot envi, et meme si arete zot pou torture avek video evidence ki montre tou, case la pou pran ene eternite pou al la cour, et la cour pou decide lor sa dan lot siecle? At aprer, nou surpri kan nou truv ban gablous fatras et criminel dan sa ggt pays la?

5/ Kifer le Dipshit koir ki larzan taxpayers pou mari sorma sa? Dakor ki so garcon ti koir ki larzan la Bank pou sorpa sa, alor li kapav tire par millions san permission....Mai dan ki pays "etat de droit" kot ene comisser de police, sirtou ene ki ene mo ve chatwa et bien en fesse et inconpetan, kapav decide ki li pou soizir zavokas la kwizinne pou li et li pou pisse ar zavokas SLO et DPP? Eski li pou ena la decence montre nou kommien in paye sa 2 zavokas la kwizinne in full depi poches taxpayers? Oui, li pou fer li zour ki canards et poules koumans recite Shakespeare...

Ena ene sel reponse possib pou tou sa ban questions la: ban vauriens dan sa ggt pays koir ki zot kapav fer seki zot envi, dire seki zot envi, kokin kommien zot envi, depense larzan lepep kommien zot envi, koz menti kommien zot envi. Parski zot vreman koir ki pays la pou mari zot mama sa, et ene ti larmee ban chatwas pou dire zot, Oui, zot meme nou mari! Ala nou etat de droit!

Dimanche 26 Mars 2023


1.Posté par Faye noir le 26/03/2023 19:49
Ena éne perception dans Moris surtout causioné par ban forces sectaire obskir qui quand ou critique gouvernement ou la fonction piblik ou pé vise éne cominoté en particulier

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H