Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ban morisiens ki pa enkor decider ki pou fer samedi...


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 25 Août 2020

C plito lor ene baz kominal bien fausse et egoiste ki zot pa pou vini...ou parski zot pense zis pou zot et zot enkor ena lespoir zokrisse ki " To bann" ki dan sa gouvernaman la....Rapel bien:1/Pa ene gouvernman malbar sa! Li kontan zis malbar ki cuit farata dan la cuisine. Lezot malbars, gouvernman bien avoy ferfoute! Lady Macbeth et so ban plisser pom de terre dan la cuisine et ban ki kontan souce so pixidou, ena nothing but contempt pou gran mazorite malbars.

2/ Pa ene gouvernman Laskar sa! Zis ban Laskars kouma Zouberr, Ayatollah Mouftah, 2-3 accuntants ki in vine mari riche lor kadavre Dawood Rawat, sirtou ene soi dizan Hajee ki aster p manz bien lor kadavre Air Mauritius, et ene lot Yacoob the acCUNTant...et ene 2 soucerres ki in beneficier, sirtou sa ban madames avek la guele rassi ki ti resaman fer eloz ti cretin. Gran mazorite Laskars in ramasse bez. Al dimane Dawood Rawat...

3/ Pa ene gouvernman creole sa! Zis sa ggt avek ponytail et lamoresse zoranz en permanence, et sa lot la avek la tete bibitte, et ene 2 soucerres ki in fer bien. Ene transfiz apel Chaumiere in fek nommer: zot koir li penser pou meme ene seconde la mizer ki sa ban dimounes ex squatters la p passer depi 3 mois? Gran mazorite Creoles dan bez! Na pa laisse Lee Ki Shim et so larzan malprop vine kouyonne zot avek 2 bouttes Kentucky et ene boutey rhum enkor!

4/ Pa ene gouvernman sinoi sa! Ene 2 sinoi in tap plin, mai la plipar sinoi pa in gagne ene ferfoute. Ene gran trazedi pou nou pays ki boukou nou ban conpatriotes Sinoi in emigrer, kan Maurice bien bizin zot talents! Mai si zot talents pa rekonet ici, ki pou fer? Res ici et souce politiciens?

5/ Pa ene gouvernman Blanc sa! Ban Gran Blancs, kom touzour in tap plis ki plin. La plipar Blancs pa in gagne ene ferfoute et zot ena meme problem ki tou lezot kominote.

6/ Sa gouvernman Satanik la in bribe ene ti poignee malbars, laskars, creoles, sinoi, blanc, madras, telegu, marathi, etc, mai in avoy ferfoute gran mazorite depi tou sa ban kominotes la! Zis ban gopia bien kouyon alor ki pou dire ki sa gouvernman la, "nou bann" sa.

Mo mari enkoler ki Lady Macbeth, ki pa meme ene 'vrai' malbar, p deklar li kom defendeur tou malbars et p largue so ban trolls kouyons online avek zot ban posts kominalis, racistes...li ek so Sherry Darling. 
Moi kom ene malbar, mo prefer mille foi fer Bruneau Laurette confiance ki mo fer confiance a ban malbars ki kontan souce  politiciens, parey kouma sa ggt en vest vert et gro vant ki ti bizin bourrer lot zour la. 

Et nou kommisser de police poupette pa truv narien li, parski mo koir loder trou fesse ti cretin in fini paraliz so la cervelle...

Alor, arete pense kominote! Nou tou dan meme bato! C ene gouvernman ki kontan zis soucerres et idiots depi ninporte ki kominote!

Vini Samedi! Vini et montrer zot ki nou konne zot zouer bien malang ki p detruir nou pays. Vini et krier fort: ASSER! BEZ FESSE ALLER! NOU NEPLI BIZIN ZOT!"

Vini et vine dire la police ki so uniform couleur bleu, pa couleur zoranz, kouma Dulloo ti dire hier! Vine fer la police konpran ki c  nou ki paye zot, ki zot la pou servi nou et pa pou nek obeir tou lordre kk depi la cuisine.

Vini Samedi, pou lavenir zot zenfans! Si kontinier kumsa, ban voleurs o gouvernman pou fer sire ki ou zenfans pa pou ena oken lavenir dan sa pays la!


Mardi 25 Août 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H