Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] BREAKING NEWS! BERENGER P KASS ENE LOT LALLIANCE!


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 22 Février 2021Vreman ena bez ar sa boug la! Ninporte ki exkiz ki paret divan li, ninport ki ggtri, zamai li pou perdi sa mo ve labitide kasse ene lalliance. 

San foi la, Eshan Juman, ene ti stepne dan loto PTr in dire ene zafer lor la force so parti, et missier la in mari amerde kom touzour. Ki Juman in dire? " PTr sitan fort ki nou kapav gagne tou siez minicipal!".C ki vreman ene betiz, parski zamai sa in ariver et zamai li pou ariver. Ene dimoune normal ti pou tan sa et nek rier ou bouffone li. Pa Missier Berenger! Li offenser facileman li, sirtou kan li rode ene exkiz pou kass ene lalliance.

Alor, Berenger in gagne so exkiz ready made pou kasse ene lot lalliance! Vreman ena bez ar sa ban politiciens en fesse la!

Si Berenger vreman amerder ki ene politicien p flatte, blag so parti (ki tou politiciens fer, by the way...), alor kifer li kontan dire depi dernier 50 ans ki "MMM plu fort que jamais!"? Li pa p offense ban lezot parti kan li dire sa kouyonade la? "MMM pli for que zamai", c ene betiz ki pa exister dan la realite.

Dans les annees 1969-1973, oui, MMM ti pli fort ki tou parti. Mai sa lepok la, Berenger in tonb sitan amoureux de sa ggtri ki apel "Communalisme scientifique" ki sak la nuit li alim ene la bouzi pou li ressi gagne sa Vaish ki pou remet so parti o pouvoir...

Li sitan kouyon ki li li nepli rapel ki MMM ti parti pli for dan pays kan Berenger, ki daprer nou konesans pa ene Vaish, ti le vrai synbol du MMM.  MMM ti pli for parti kan ene blanc ti so leader et ki pa ti p deklar li gran observateur politique ki so longanis in dire li ki zis ene vaish kapav vine PM. 50 ans li p aller meme avek so communalisme scientifik et li pa p ressi gagne sa Vaish ki li kapav fer vine ene Premier ministre with strings attached to Missier la!

Li koner ki Ramgoolam pa sa Vaish ki pou laisse li teleguidee par Berenger. Boolell pa ene Vaish, et alor kisan la ki candida Vaish preferee de Berenger? Bodha, preferably avek so tonne brylcreem et sa sourire ki fer zourlanus gagne bon....Oui, sa meme Bodha ki depi 2014 in bien amizer et res trankil kan la cuisine ti p detruir nou pays. C sa le gran choix de Berenger.

I am afraid Berenger nepli koner ki la realite eter. Li enkor koir ki MMM ena popilarite des annees 70, kan la realite montrer klerman ki ena so candidats pa in kapav meme sap zot deposit dan dernier elections! Mo koir pa sa in deza ariv oken candida PTr, PMSD, ou MSM dan le passe. Et meme sa, li enkor koir ki li et so parti pli fort que zamai? Eoula! Et li p rode dikter tou kalite ggtri a sa lentente ki zamai pou vine realite tan ki so delusion lor popilarite so parti pa gueri.

Li pa truver ki li p ouver simin pou PTr et PMSD re fer zot coalition, et si Bhadain montrer so lintelizans politik, li et so Reform party zoine sa 2 la? Ki ariver lerla? MMM bez soi tousel, soi avek ene Nando ki dimoune rapel ki li ti fer entre 2014-2021, soi oblizer al siplier ti cretin pou ene lalliance.

Si PTr, PMSD, et Reform al ensam et fer canpagne kouma bizin (pa sa ban conference de presse sak samedi ki amerde fesse dimoune), guet kouma Berenger et MMM vine ene relic de listoire! Pa dire pa ti dire!

Mo ti ekrir en Octobre 2020 kouma Berenger azir kouma kont dan film indien et kontan crier " Yeh Shaadi nahin hogi!", avan meme ki fini fer 7 le tour di fe. Sak foi li fer sa, mai sa kout la, I am afraid c la derniere foi ki li fer sa. 

Si Bhadain al ar Ptr et PMSD, et si zot ressi risse ban 'citoyens' ar zot, zot pou ena tou sans fer ene zoli chawtari....Et Berenger kapav res en deor la tante et senti manzer la, et krier, "Pli for que zamai!"...

Lundi 22 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H