Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Azordi mo madam in bez moi ene kalote...


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 27 Mars 2021Kan mo dimane li kommien carats ena dan
Sa lissou ki li in asseter pou Rs 800. 
Mo dire li, "Kumsa to in paye sa cher?"
Li dire moi, "Si to koir sa cher, guet mo sousou!
Avan ki mo dire, "Yes, please", li dire moi 
Sousou ki ti p gagne lor miray aster coute la o Rs 100 ene kilo!
Mo dire, "Ein? Tou le tan mo kontan sousou,
Mai sa priz la, dire marsan la
Ki  mo esperer sousou so fam ena boukou pikan...."


Ki ban lezot zafer banal mo kapav dire zot lor mo madam?
Oui, ene foi, mo ti fer mari profit,
Parski mo ti kassiett so fausse dents kan li ti p dormi,
Alor, li pa ti kapav al fer le tour shopping mall sa zour la,
Parski li meme li dire moi ki so la bouche 
Kouma ene letter box san so fausse dent
Et li peur ki dimoune poste zot lettres la dan....
Sirtou kouma li ene snob, et alor li pa envi 
2nd class stamp dan so la bouche...
Kan mo dire li lettres avek first class stamp korek sa,
Li bez moi ene lot kalotte!

Lot zour la, li truv sa dan zournal:
 "AZORDI MO MADAM KOBITA FINE FAIRE SO PREMIER DOSE COVAXIN"
Et alor li oussi li pou al pran ene dose.
Mo koumans zourer, et mo dire li
"Ena dimoune pran tou kalite dose tou zafer
Toi oussi to pou fer parey? Ki to pou roder enkor?
Ene swimming pool pou to met zafer la tranpe a minuit, kouma ban tchurel fer?
To la tete bon? Kouma to koner ki sa dose la pa pou fer toi vine ene fam dominer,
Ki met lordre ar so mari, et ki fer sire
Ki pa zis so mari ki touffe so sousou?"


Zot koner ki mo madam dire moi?
Li bez moi ene lot kalotte
Et donne moi ene balier ek ene pioche,
Li dire moi " Al nettoye la cour et al plante 1-2 pied sousou pou toi.
Kumsa to va laisse mo sousou trankil!"


Truver ki ariver kan envi rode piblicite
Et dire ban zafer banal ki to fam in fer?
Dimoune riye toi!

Samedi 27 Mars 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H