Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Aprer seki zot in truver dan lenket Kistnen, some basic precautions to take :...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 2 Septembre 20211/ Facon pli facile pou kokin par millions dan sa ggt pays la, c pa par fer hold up la bank. Tro boukou lamerdman sa. Et ena sans ki si zot kokin zis Rs 10 millions, la Bank pou dire ki Rs 30 millions ki in kokin....Alor, voleurs en deor bez prison, et voleurs endan tap Rs 20 millions lor zefor voleurs deor....

2/ Non, mes chers compatriotes, Lenket Kistnen in montrer klerman ki facon pli facile pou kokin larzan, c par contrats bidons ki politiciens malang fer tirer lor commande. Ki li ministres, ou conseiller municipal/vilazoi, ena boukou pitaye dan seki zot apel "projets". Avan, dimoune ti p fouy la terre pou sey truv l'or, diamant etc. Dan Moriste, zot fouy ene 2 trous, zot apel sa "drains", et bingo! Larzan par centaines de millions rantrer san meme fer oken zefor! 

Lor ranz simin avek gro trous, nou meme sanpion du monde. Alor, ena boukou boukou pitaye dan contrats pou ranz simin...

Mai pa blier! Kan fini gagne contrat, bien bizin graisse la patte sa cochon ki apel li "Honorable" la, avek boukou millions. Sinon, kouma sa ban 'patriotes' la pou ressi ranz bel bel sato pou zot? Hier zot ti fesse touni, zordi zot azir kouma gran mari avek larzan kokin...

3/ Si ou zoine Bonom Ali ou envi boir ene dite Appana dan cafe Ramsamy, pa al zoine zot dan Quatre Bornes, meme si zot promet ou boukou millions. Si aller, zamai retourner sa! Et kan dan Quatre Bornes, meme lor la route principal, par mazik tou CCTV cameras ki in koute nou Rs 19 milliards arete travay ene sel kou! Merci, le Maharajah avek la guele fesse ki p ponpe pa zis Lady Macbeth mai nou larzan oussi...

4/ Seki mo pou dire la bien inportan! Si par aksidan, ou decide pou suicider, ou mort, ou re leve, ou alime dife dan karo kann parski p fer in p frai, et ou allonz ou o milier et re mort dan ene zoli chaleur, fer sire ki ou in fer ou testaman avan, sirtou lor ki pou fer ar ou cadavre! Lenket Kistnen in montrer ki

(a) Gablous pou en place decider ki suicide sa, parski zot laiman dan zot fesse attire brike ki ti alime di fe, et ene sel kou zot pou koner ki ou meme ki in met dife ar ou, meme si ou pa servi brike ou zalimet parski zamai ou fime...
(b) Dokter/Forensics/SOCO pou vine kass poz kot ou cadavre et decide ki evidence en fesse bizin pran et ki bon evidence bizin laisser la ba meme. 
(c) En place avoy ou lekor Candos, zot avoy li Jeetoo kot ene Dr SunASSee pou envi donne prev ki 2eme syllable so nom bien merite...Li pou truv tou kalite exkiz bourik pou dire kifer ou in mort, apart ki the obvious one: Ban LKZMM in touy ou!

5/ Alor, mes chers compatriotes, si zot envi pran zot sans avek ban bouchers dan lopital, pa plaigner aprer! Moi, mo in fini pran mo prekotions et al kot mo zavoka ce matin et fer ene affidavit kot points principal, c sa:...

Jeudi 2 Septembre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H