Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] An urgent appeal to help a poor family...please donate generously


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 10 Août 2022Mo leker fermal depi gramatin. Mo pa in meme kapav manz mo farata et rougaye saumon hier kom breakfast, sitan sa news la in bouleverse moi.

Eh ban citoyens, ban patriotes! Arete sikane sa boug la! Pa so faute ki li ene ti cretin et zamai li konne narien. "I am not aware" pou inskri lor so tonb, et meme si pa met so nom, tou dimoune pou koner ki li sa...  Meme si li ena sans ki ene larmee soucerre pou lisse so trou fesse sak foi li fini kk, c pa so faute si li nepli asset papier toilettes akoz sa ban soucerres la!

Ki sa news ki mo in tande ki in bien bouleverse moi? " des pierres ont été lancées sur le bungalow appartenant à la famille du Premier ministre, Pravind Jugnauth, à Baie-du-Tombeau." Et ti ena zis 2 VIP pou vey sa canpman ki la plipar letan personne pa res ladan...Meme si li azir kouma gran defendeur ban Hindous, boukou pense ki li ti kapav ene foi letan fer ene fami pauvre Hindou res laba, non? En place ki zis fer zes ar ban tchurels ki koumadire pena pli bon malbar ki li dan sa ggt pays la...

But I digress....Mes chers compatriotes, zot pa truve ki boug la bien mizer et ki li pa ena larzan pou paye sekirite/gardien so canpman? Akoz sa ki li force li met la main dan tou nou instititions piblik pou pran seki li envi pou renpli so poches...

Pense ene kou kan zot telefone la police et personne pa vini...ou zot vini aprer 5 hr tan: Si 2 VIPSU p travay kom gardien so canpman, i.e. ene shift de 8 hrs tan saken, sa v dire ki sak 24 hrs tan, ena 6 gablous ki travay entiereman kom gardien pou so canpman kot personne pa reste. Azoute sa 6 la a larmee VIPSU ki vey so lakaz, lakaz sorma, et lakaz tou kalite parazites dan sa pays la...

Dipshit zamai pou dire nou kommien gablous travay kom gardien/sofer/ al bazaar, etc pou ban parazites. Daprer moi, bizin ena o moin 300 par zour! Pense ene kou: 24 ministres ena ene ki gardien lakaz 24/24, et ene lot ki travay kom sofer/garde kor. La meme fini ariv 144 gablous par zour, zis pou ministres! Aster, azoute VIPSU pou vey President et so Vice, ex presidents et zot Vices, nou ban ziz ki travay extreman dure, et tou kalite parasites ki vreman koir ki zot kk senti bon...Zot konpran aster kifer law and order dan fesse net dan sa ggt pays la? Parski en place sey aret crime, gablous p fer lizier dou ar ministres....

Mai blier sa, ban patriotes! Nou premier ministre bien bien mizer, alor a nou fer ene contribition pou aide li. Li kont so "human rights" ki li pa kapav paye gardiens pou so prop canpman de luxe! 
Mank zis pou met VIPSU divan Maradiva tou, sitan zot ban kreverre!

Mercredi 10 Août 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H