Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ala seki sa loka ki appel MBC pou report lor la marche samedi...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 26 Août 2020Shok Samachar! In fini fer plan pou ene lekip macro al fer 'reportaz' lor la marche Samedi. Reportaz la li pou parey kouma sa malpropte ki MBC ti larguer lor dernier manifestation kot zot ti manipile ban zimaz pou fer dimoune koir ki bien tigit dimoune ti aller.

Lekip malpropte so leader, c sa ti pitin ki apel Azagen Rungen, ene zourlanus 3eme grade de le defi, ki ti ekrir ene 'biografi' de SAJ et so fam pou montrer kouma li bien konne lisse trou fesse, et ki ti gagne ene job a sa loka ki apel MBC la. Mo apel li ene loka, parski ban soucerres, ban vermines, ban voleurs ki in akapar nou MBC et p fer crimes avek larzan ki nou payer sak moi pou fer sa ggrri la marser. Malgre sa, ena enkor ban bon zournalistes a MBC, mai malerezman zot sou control sa ban vermines mercenaires la.

Azagen Rungen pou leader sa team macro la Samedi. A so koter, pou ena so galan, Sailesh Brijmohun, ene lot zoave ki par mazik in vine Chef Logistik/Cameramen dan MBC malgre so CPE kom main qualification.... Mai Anooj, sa ggt ki soi dizan en sarz nou MBC, bien kontan ban ti pitins jeune homme avek zoli fesse, et li sot soter kan li truv sa 2 la , kouma dire kiken in alime ene zalimet lor ene la meche depi so trou fesse...

Ala programme lor la marche pou Samedi depi nou MBC:

1/ Pran zimaz ban ki p gratte fesse, gratte kok, gratte nene, fouy nene, lev ene li pied et petee, etc.
2/ Pran zimaz kot ena pa tro boukou dimounes, sirtou a la fin de la marche.
Avoy info la a ti pitin Azagen et tou zimaz a so galan Sailesh.
3/ Ravin Joypaul, ki tou les zours pran ene break pou "rafraississeman" depi 11 hrs du matin a 4 hrs tanto, lerla pou ekrir so script en fesse et lire kan reportaz la passer lor MBC, parski Azagen ena ene la voi canard constipe li... Sa ggt Ravin la lor o moin Rs 150,000 par moi nou larzan....

Voila! Ala reportaz bidon ki ban ti pitins pou fer Samedi avek NOU larzan!

Ena ene case ICAC kont Sailesh: Kouma ene sofer taxi avek zis ene CPE kapav rant MBC et vine chef logistics? Kifer loto MBC,  souvan dan karo cannes lor bor la riviere Moka? Zot p check ki grosseur baba canne pou pli bon?

Finally, ki sa Directer MBC ki gagne billet avion gratis pou so fam et so tifi depi Hindu House, etc, en esanz de free publicity lor MBC? Sa oussi ICAC p " etidier dossier" la, aprer ene anonymous complaint...
Azagen Runghen ti al fer so ti pitin Casernes 2 semaine de cela, parski li ti plaigner ki mo posts la verite lor ene malang kumsa " annoy" li...Re al guette ban gablous enkor aster, LKTM! To ene ti voyou, ene ti pitin avek ene la voi koumadire to fek assiz lor ene zafer bien chaud....et to in vine mari riche dan 5 ans avek tou kalite magazins ki to in ouver, proprieter souval etc...Tou sa akoz to konne kol lafis et to langue kontan rant dan trou fesse politiciens. Vermine!

A nou guetter aster si coverage la marche sa Samedi la pou parey kouma mo in explik zot...ou si zot fesse pou tranbler akoz mo in devoile zot plan en fesse, et possib pou ene foi dan zot la vie miserable, zot kapav fer ene coverage professionel...

Mercredi 26 Août 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H