Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] ARETE SIKAN NOU PM!! NOU BIZIN AZIR KOM PATRIOTES ET FER TOU POU AIDE LI INAUGURE BAN ZAFER BIEN INPORTAN


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 3 Septembre 2019

Zot ban Nimak Haraam! Zamai zot satisfe! Eski ou koir facile sa, al inaugure ene bus stop a Reduit? Eoula!Li oblizer assiz dan ene gro limousine ki lepep kouyon ti asseter pou li, et li bizin ekut so garde corps plin so fesse ene la zournee lor kouma zot gato piman hier ti bien fade et pa ti ena oken piman ladan! Tou les zours mem zafer ar sa ban la!

" Ayo, mo madam ti asster makatia hier, et ou pou koir sa, Premier Ministre? pa ti ena ditou coco ladan!"

Li ene Premier ministre, li meme pli gran patriote dan sa pays la, eski li bizin ekut sa tou les zours? Li fek dire nou ki li fer seki li dire, ki li ene gran patriote ki pa pou endette nou zenfans, zamai li pou fer sa! Pa pran traka dettes national Rs 330 milliards sipaki, ene ti zafer sa, et Sun Trust kapav write sa off, akoz expert dan write offs, ene vrai couteau moussana, Rakesh Gooljaury, li staff permanent dan la cuisine...

Nou PM in dire ki zis ban anti patriotes ki p critik li. Mo dakor ar li. Akoz sa, mo in fer ene la liste ban events bien inportan ki nou pli gran patriote kapav al inaugure. Si zot ban vrai patriotes, zot tou pou vine guet li koup sa riban la! Montrou so frere, ene tailleur avek repitation mondial akoz sa li in fini fer plis ki cent millions roupies avek so ban lamoresse branded, in montrer li kouma trap sizo...

Zot tou inviter pou vine admire nou PM inaugure sa ban zafer bien inportan, et ekut li fer so ban speech ki vreman inspire nou...:

Si Touria Prayag kontinier critik nou bien zoli, mari intelizan, extra sexy PM, li pou fer so marionette arete li et force li pran lessons maths avek sa zeni ki apel Rutnah. Pa ena pinition pli severe ki sa, et UN in fek grade sa dan categori 'Cruel and unusual punishment".

1/ Prochain Valentine's day, nou PM p invite zot vine admire li ouver lenvelop ki pou ena carte depi Lady Macbeth. Li envi ki zot tou trouver kouma Lady la mari kontan li, zis li! Zis ban sovaz anti patriotik ki pou dire ki li meme in ekrir carte la et li meme in poster li...a li meme!

2/ Pou montrer zot ki nou PM enkor jeune (malgre ki li pran so pension viellesse dan 2 ans, et li ne en 1961...), li pou inaugure ene open air Rock concert pou nou. Gratis!!! Oui, et li pou main star, li pou met jeans ki in dessirer specialman kot so zenou pou montrer kouma li trendy, ene T Shirt ki ena "PATRIOT" ekrir lor sa (avek "cool" en ba...), et li pou sant ene santer ki li meme in conpozer, ki apel 'Evidaman'... The all singing, dancing priest pou fer vocal backing, Bajaman pou zouer la guitare, et Rudy Rude Boy pou kontinier deklar fou et batte batri...

3/ Rapel kan ene LKSM ti kokin Rs 500 legumes depi zardin Ministre Roopun ki ti bizin lerla pran ene repo servi nou pays et al fer deposition a la police Quatre Bornes? Mo p invite zot vine guet nou PM plante ene pied lalo dan zardin Roopun pou ki tou le tan li ena lalos kot li. Kouma nou koner, pa ena asser lalos dan nou gouvernman, dan nou parasitical orgs. Zis ene vrai patriote ki pou rode augmant kantite lalo ki p servi nou pays....

4/ Zot bien mo v ! Rapel kouma zot ti sikane nou PM kan li ti p rasse lerb et ramasse salete dan so circonscription? Ena ti dire " ki lerb li p rasser? Ene poil li pa kapav rasser!" Ban sovaz sa! Anti patriotes! Mo p invite zot vine guette nou PM nettoye toilettes pibliks a zardin conpagni! Narien pa pou fer nou pli gran patriote peur! Gro kk lor sali, kapot ki in servi, rinser, re servi, boutes cigs, tou li pou nettoyer avek ene zoli sourire! Et kom bonus, nou Ayatollah Mouftah pou montrer nou kouma nettoyer san servi legan! Ki pli bon ki sa?

5/ Nou PM zamai rate lokazion kan li truv ene zoli bargain...Zot in truv sa kantite piblicite lor designer kitchens? PM p pense ranz ene nouvo la cuisine et zet ban kouto rouyer, ban plat felee, ban kalchoul ki in past zot sell by date, ban manzers moufta dan 5* restaurants, etc. Pa pran traka, zot pou gagne invitation pou sa oussi.

6/ Last but not least, dan meme program 'NETTOYAZ', nou PM p invite zot vine guet li inaugure ene toilette dernier cri. Vini bonerre, parski place pou renpli are tou kalite soucerres. Kan li fini koup riban, nou ban socio kiltirel pou fer batem toilettes la. Pa fer narien si pena dilo, parski travay Bon Dier ki nou ban pandits, pretres, imams, etc fer....

Nou PM merde ar zot si zot sikane li! Personne pa pou kapav enpesse li fer pays progresser! Dimoune mizer kontan viv dan la kaz tole pourri parski zot bien kontan la nature et zot kontan guet zetoiles a soir . Zis ban ingrats, ban ki kontan plaigner ki truv sa pa bon! Ene sans nou PM in dekouver Baie du Cap resaman, et nou bizin remercier sa pretre ki vine kass poz ici sak 6 mois pou sa...

Alor, met sa dan zot diary! Kouma kapav mank ban events extraordiner kumsa? Vini en foule! Sa meme pli gran 'bijou' ki nou PM p donne nou kom kado!

Mo kamarade in design ene zoli invitation card pou inauguration ene sa ban events la...Vini ban patriotes! Faller ena 'endurance', 'stamina' pou zamai fatiguer kan koup riban!

Si nou Premier ministre ki pou ena 58 ans dan 3 mois considerer kom 'jeune' par ban soucerres et ban transfiz MMM, alor moi mo ene teenager ki so poils fek koumans pousser! 

Mardi 3 Septembre 2019

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H