Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] AN URGENT APPEAL FROM THE "PATRIOTES INCONTOURNABLES PLAIGNER IMMEDIATEMENT"CLUB, (PIPI)


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 4 Septembre 2019Kot nou p aller dan sa pays la? Nou pa kapav kontinier kumsa kan nou truver ki pena crimes ditou dan pays, la police pena oken travay pou fer, gablous p bien bored parski lerin mafia la drog in fini kasser par ene ti cretin, et pa ena oken la drog dan Maurice, voleurs nepli kokin, zenfans nepli bat zot parents, ban pervs nepli envi viole ti zenfans, kouto servi zis pu koup limons dan service et pa pou pik dimoune, en bref pa ena oken crime dan Maurice!

Alor, ene grup patriotes in form "PIPI" pou aide sa ban policiers dan Casernes sirtou. SAJ in beni sa grup la et in largue so pipi sacre lor li depi la o Sun Trust. Marionette in poli so boutons et in dire nou ki PIPI ban gran patriotes ki p fer ene zoli travay pou garde nou policiers okipe. Alor, Marionette in dire ban PIPI, " pena problem, ninporte kan zot envi plaigner, vine Casernes et li pou fer sire ki ena baja bien so pou nou et ene bon tasse di te avek elaichi oussi! Ar nou non!"

Laisse mo expliker ki san la ki dan PIPI: Ayatollah Mouftah, ki vreman nou trailblazer parski meme kan li koner li ti pran zafer mouftah, li pou al Casernes li et plaigner ki dimoune p koz la verite lor li. Alor, li President a vie de PIPI....et li bien kontan bajas so so.

Ban lezot membres honorab de PIPI (in no order of importance, parski kan ena pou plaigner, zot ex aequo..):

E.T., nou ministre extraordinerman kapab, intelizan, modeste, bien relizier, et zoli. Sitan li bon kamarade ar langoustes, li bien kontan manz zot gratis. Sa ki apel sacrifice!

Ministre diluil coco, Sesungkur, ki sitan kouyon li enkor met so lamoresse a lenver parski li truver ki Superman so Y Front paret plito kom ene W Front...

Brylcreem Boy Bodha, a new member, parski li oussi li truver ki pa bon zot dire ki pitaye in disparet dan so departman...

Last but not least, parski ene souval ki p vine bien fort depi lexterieur sa dan sa le course plaiigner kouma ene ti pitin la! Bobok Hureeram, ki in truver ki so conference de presse p tro fer dimoune sikane li sitan li koz kk (sorry, "fer demogazi", kouma li abitier dire...) ki ban PIPI in dire li: " Ta Bobok! To in deza goute sa baja so so dan Casernes la? Al sey sa! to pou vine addicted ar sa! Tou les zours to pou rode al plaigner! ou al plaigner o moin ene foi par semaine! Sa ki apel servi nou pays, kan to fer ban gablous la okipe!"

Et kouma ene kouyon, Bobok in koir zot et p plaigner kouma ene ti pitin a ban gablous. Vreman ene Bobok sa, kan li ti nek ena pou dire Sherry Darling: " Eh Sherry! To meme ki en sarz lizine Fake profiles, avoy ene 2 pou vine defane moi et pou koz menti pou moi! Mo in plin koz menti mo tousel! Koz ar Insane News please! Dire ban la aide moi!"

Mai Bobok, kom ene vrai membre du PIPI, in al Casernes zordi, et si zot truv li avek ene ti sourire mesquin, ki vreman so lapparence habituel, zot pou koner ki baja la ti extra so et mari bon zordi!

Mercredi 4 Septembre 2019

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H