Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] A usless opposition floating in a sewer of massive egos...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 19 Janvier 2022Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ena gouvernman pli inconpetan, pli koronpi, pli voleur, pli diktatorial ki nou in gagner depi lindependance, et meme ene lopposition demi cuit ti pou bien kapav fer boukou pli bien ki zot p fer.

What do we have instead? An opposition made up of people with massive egos and who work on an agenda that is alien to most Mauritians: Kisan la ki pou gagne ban pli bon jobs, kot mo kapav place mo ban pli bon soucerres, kisan la ki pou al kass poz a Reduit et bez par centaines de milliers roupies sak moi ziska li kreve, et san paye ene sou income tax. Eoula! Zot la tete renpli ar zis kk? Sa meme zot priorites?

Kan Lepep dire ki Komisser elektoral in fane, ki sa ban zoaves dan lopposition dire? " Nou saluer lindependance du Komisser electoral". Zot la tete bon? Ki bizin bour divan zot lizier pou zot aksepte ki Komisser Electoral, so Electoral Commission, et Electoral Services Commission, zot tou ti ensam avek MSM pou kokin dernier elections? Eski zot kapon pou dire seki tou dimoune p dire? Ou zot enkor koir, parski zot vreman ban idiots, ki par mirak, Komisser Elektoral, Electoral Commission/ ESC pou dire, " Nou bizin fair play dan prochain elections parski nou dan ene demokrasi"? Kumsa zot ban bobok, do?

Zot latitide parey enver sa ggtri ki apel MBC la. Oken entre zot pa in ena lintelizans pou copier seki Lepep p dire depi bien lontan, ki pa kapav bez nou kass sak moi pou zis fer propagande pou gouvernman et nek passe ban la guele fesse dan seki zot ena toupee apel "Journal".

Kifer oken parmi zot zamai in mentionne Lady Macbeth kom chef manipulateur MBC? Kifer zot pa mentionne Whats App calls sak laprer midi entre li et sa ti ggt Anooj Ramsurrun, pou decide ki pou passe dan zournal? Kommien foi mo bizin ekrir lor koription a MBC, lor kouma sa ti ggt la in servi nou larzan pou assete loto pou MBC, mai servi sa zis pou li et so fami? Kommien foi mo bizin donne lexanp flagrant de korription/vol/inconpetance/discrimination a MBC pou zot graines kapav bouze et poz ene question lor sa? Eski zot koir ki MBC pou sanze ene sel kou et koumans azir kouma ene vrai TV ki finance par piblik? Kontinier reve, ban kapons kouyon!

La cour kass zot fesse et ki zot reaction? "Ene sans nou ena ene judiciare independan ki azir kouma dernier ranpar pou nou demokrasi"...Zot la tete bon? Shakeel Mohamed et Arvin Boolell p enkor atane kan la cour supreme pou ziz zot expulsion par sa bandit Speaker la plis ki 6 mois de cela, et entre tan, sa hooligan Speaker la in re bour zot deor! Judiciare bien independan, non? Zot in montrer kouma zot independan avek la facon zot in traite tou petitions elektoral depi plis ki 2 ans..But eh, a nou kontinier dire ki judiciare bien independan, ban idiots!

Ban parti lopposition ena boukou zavokas. Kifer oken parmi zot zamai in poursuiv MBC lor persistent/daily infringement of the MBC Act, ou IBA parski so members kaylousse net? Kifer zamai tan ene zavoka lopposition parlmenter pran ene case pro bono kouma ban Avengers in fer? Zot pa gagne asser pitaye kom parlmentaires? ou zot pa asser riche? Ban pov diab...

Sak semaine, meme ggtri. Berenger/Zaza/Roshi/sa petar fizet ki apel Nando, tou assize et koz lor ban zafer ki la plipar du tan Lepep na pa interesse. Parey pou Arvind Boolell. Sitan zot gran nwar, zot vreman koir ki dimoune ena letan pou perdi 1 hr tan zot la vi ekut zot koz lor ban zafer ki pa interesse zot? Kan pou ena oken action? Oussa, sa meme zot program, zis rabasse ene foi par semaine? Berenger plis bez li: li amene so larmee entier avek zot deksi pou vine ekut so monologue sak semaine! Mo guet sa ban zombies a kote li et derier li, mo guet zot lexpression kouma dire zot pre pou al suicide, et mo dimane moi: Sa meme highlight zot semaine, kot zot al assiz trankil et ekut ene boug repete meme zafer ki li p repete depi 50 ans? 

Seki Lepep envi koner, li bien sinp: Ki zot program? Ki zot pou fer pou sanz direktion sa pays la? Ki la loi zot pou sanze kouma zot pran pouvoir? Ki exacteman zot pou fer avek sa ban voleurs ki in kokin par milliards? Ki zot pou fer avek ban dimoune ki guet avek ene sel lizier, kouma ban senior gablous/ sa chuttur ka mou en sarz ICAC/gouverner la bank Moriste, Lee Ki Shim etc? Zis sanz zot? Sa meme tou? Pa pou ena ene tribunal special ki pou deal avek zot vite vite?

Mo truv ene 2 ggt online ki tou le tan dire: " pa bon amene ene system venzans". Ah bon? Nou laisse ban voleurs aller avek tou sa milliards ki zot in kokin la alor? Nou organiz ban bus special route pou escorte zot a Plaisance et fer sire ki zot goute ene bon dal pourri avan ki zot rant dan avion? B ki zot gagner? Have you all become masochists?
A nastily corrupt government, with no sense of direction and which has never understood the meaning of "integrity", or "democracy", has the incredible luck of facing an opposition made up of egotistical idiots who have yet to tell us how they will not be like the lot in power now.
Our opposition seems interested only in ki ggt pou vine PM, Deputy/Vice PM, Parasite dan Reduit, ministre, etc. Oken sa ban ggt la pa pou dire nou kifer nou bizin 24 ministres dan ene ti pays kumsa, et ban PPs ki pa vo ene ferfoute. Et oken nou ban patriotes dan lopposition pa pou dire nou kommien para statals bizin kraze net parski zot pa fer narien pou Lepep. 
Zot nek interresse ar krier " Elections Zeneral anticipees!" et guetter kouma pou place zot ban soucerres dan ban jobs ki in kreer zis pou ban parasites.
Et oken sa ban ggt la pa pou dire nou ki nou lekonomi pa kapav soutire la paye extravagante du PM, tou ban ministres/PPS/depite/Speaker, CEO/DG ban para statals, etc etc. 
What a shame! I often ask myself: Don't these idiots get bored with repeating the same stupid slogans, week in week out? Meme ene peroke plin repete mem zafer...

Mercredi 19 Janvier 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H