Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] A six month pregnancy that delivers a still born...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 16 Septembre 20206 moi aprer ki pays, aeroport, etc fermee, nou zeni PM in dekouver ki la drog p rantrer plis ki avan!

Mari inzistis dan sa pays la! Tou kalite gopia gagne sa medaille ferblanc ki apel GCSK or GOSK, et nou Pravin pa in gagne narien li? Aprer tou sa dega, sorry service, ki li in ranne nou pays, li pa meme gagne ene ti ballon sirpriz ar nou? Pa meme ene ti teddy bear depi Fancy Fair? Eoula! Zot bien mo ve!

Pravind Kumar Jugnauth, c sel Premier Ministre ki in deza condanner par la cour et ki ti pou bez 1 an prison si la cour supreme et Privy Council avek l'aide ICAC pa ti sap li. C sel PM ki in fer Lerop entier black list nou, et ki in dilapide nou pays sitan ki biento lexpression favori tou Morisiens pou, "paissa naiba". La Bank Moris p deza dire 'paissa naiba' mai p pran gro gro dettes zis pou fer la cuisine marse....mai pou kommien letan enkor?

Zamai nou in gagne sa kantite crimes dan pays, malgre ki nou ena boukou plis policiers ki avan. Et p gagne crimes ki zamai nou ti koir pou gagner sa kantite la: Vier dimounes gagne batter/maltreter par zot zenfans sovaz, zenesse p bat gran mere/granper pou kokin zot kass pou al asseter la drog, ninporte kisan la entre nou kapav vine victimes sa ban sovaz la, meme dan la zournee. Viols, violence sexuel, violence domestik, violence pou ene narien ditou, tou in ogmanter par boukou. 

Et ki nou zeni PM p fer? Li "pou kass lerein mafia la drog!", li kontinier dire, malgre ki la drog partou dan pays, dan la ville, dan ti villaz, partou! Dan place kass lerin, par so inaction et so sourire en fesse, li p donne dializ a ban mafia la....

Mo pa konne oken pays o monde kot ene PM (SAJ) aksepter ki marsan la drog ti p vine kit tant renpli ar billets kot li a la caverne. Et lepep kouyon re vote li kom PM pa meme ene an aprer ki li ti confess sa dan Commission Rault lor la drog! Et ene an aprer ki 4 so depites ti areter en Hollande avek gro valiz renpli ar heroin, zot re vote li.....

Boukou dimounes ti p dimane sa question la: si tou nou frontiers in ferme, kouma la drog p rantrer par sa kantite la? Commission Lam Shan Leen ti donne ene reponse: par la mer, et ki bizin kraz ADSU parski li bien pourri! Ki nou zeni PM fer? Narien, apart diskour en fesse lor kass lerin....

Mai ene sans ki li in ressi realizer 6 mois aprer ki li ferm frontier ki la drog p rantrer meme. Mo koir li pou bizin ene lot 6 moi pou sa zeni la konpran ene sinp zafer: ki kan met radar ki pa travay, kan remorkers pa fonctionne bien, kan coast guards ena boukou ki pa meme konne nager, kan ADSU bizin koner kisan la ki vrai mafia la drog mai prefer arete ban tipti drugs users/sellers....possib lerla li pou konpran ki nou nepli Paradise Island mai Colombia Mark II....kot meme kan nou pa plante ni heroin ni cocaine, nou pays renpli ar sa 2 la drog la.

Mai mo koir pa ki li pou konpran...Li konpran zis tap la tab so ban zombies, applodisseman ban soucerres socio kiltirel, et fer plezir tou ban pions dan la cuisine kan li nomme zot a ban posts ki zot tro kouyon pou fer, mai ki pou bez nou larzan par ta.

Ala nou PM zeni....avek so GCSK special: Grand Cocu of the Star and the Key of the Indian Ocean...
Or GOSK...Grand Orifice avek Sourire Kk...He really is in a class of his own....

Mercredi 16 Septembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H