Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] 2023 will be worse than 2022...Happy New Year!


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 31 Décembre 2022[Paul Lismore] 2023 will be worse than 2022...Happy New Year!
Mes chers compatriotes, pa atan moi dire zot ki Bon Dier pou beni zot tou, ki tou zot reves pou 2023 pou vine realite, et ki mo pou zoine zot dan zot wishes for peace around the world and happiness for everyone. Sorry, mo prefer viv dan la realite et guet seki vreman pou arrive en 2023.

1/ Politiciens voleurs pou vine pli riche ki zot deza ete parski kokin in vine ene addiktion extra fort pou zot. Tou "developman" ki pou ena pou oblige ena ene gro commission pou ban voleurs la. Tiyo dilo pou kontinier perdi plis ki 60% nou dilo ki nou bizin pou lakaz, zardin, pou boire, pou flush nou kk, etc.. Tou sa milliards roupies ki in depense pou soi dizan met tiyo nef paret in servi zis pou kol ban fittes la, et le res, politiciens in pran et kontrakters p fer maja. Zot koir sa pou sanze en 2023? 

2/ Tou ban nominations ki ti cretin in fer pou kontinier consolide zot "droits acquis" avek gro la paye et tou kalite expenses. Kifer? Parski zot pena meme ene ti boute la honte dan zot tonkin et zot konne dire zis "oui, madame" kan Lady Macbeth dire zot fer ninporte ki zafer ki dimoune normal truve en place ki illegal sa.

3/ Sitan ti cretin in paraliz tou nou institutions avek so ban nominations extra bankal ki ena ene gran sans ki li regagne election par fraude. Ki lopposition p fer?  Zot p "dimane" ene rencontre avek komisser elektoral depi plis ki ene moi! Eoula! Zot nepli kon fer manifestation divan biro ban dimoune ki kontan pran nou kasse mai ki apre pisse lor nou? Kifer zot pa fer manifestation divan biro komisser electoral, divan biro sa kouyonade renpli ar soucerres ki apel Electoral Services Commission, divan ICTA ki p fer tou possib pou laisse ban chatwas cretin koz kk lor Facebook mai ki rode enpesse ninporte kisan la ki pa koir ki Lady Macbeth so trou fesse kk l'or? Kifer zot pa fer manifestation divan Casernes apre tou sa scandales gablous la et ene komisser de police Dipshit et so larmee senior officers ki tou kontan verse divan ti cretin?

Zot koir ki 2023 pou truv ene lopposition ki pou azir en piblik? ou ki pou kontinier fer zot conferences de fesse ki bien tigit dimounes guetter?

Kouma mo dire la o, narien pa pou sanze, malerezman. C akoz sa ki mo nomme mo "Person of the Year" bien diferaman de zot tou ki, avek rezon, p dire ki mazistrate Vidya Mungroo Jagarnath merite sa accolade la parski li bien rare ki nou truv ene mazistrate ou ene ziz ena kouraz kouma li et ki zis look at the facts. En dotre mots, li pa cheke si politiciens o pouvoir pou kontan ou pa pou kontan seki li p dire, kouma ban lezot fer...

Mo l'homme de lannee, c ene dimoune ki in montre ki avek korription, avek kokin, avek ene mari fortune ki li in ramasse kumsa, boukou Morisiens pou souce li...sirtou kan li kontan donne ban ti bouttes a sa larmee mendiants ki kontan koste ar li. Li in montre ki manifesto ban parti politiks pa vo ene ferfoute et ki li bien kapav pisse lor sa parski personne pa pou fer li narien. Zor rapel promesse ki ti fer pou enpesse nou vine ene nation zougader? Haha! Missier la in pisse lor sa et p ouver casinos partou, p ouver ban place kot ban kouyons al zet zot larzan dan ban machines ki so description meme dire ki si gagner, pou gagne bien tigit: machines a sou!

Mai so pli gran exploit, c pran Champs de Mars pou li et so ban chatwas. Ene institution plis ki 200 ans, ene sel kou rant dan so la main, avek laide ti cretin et so ban la loi bankal, ene GRA ki renpli ar GRAines ki kontan souce li, et tou kalite institutions batar ki zot in kreer pou touye MTC. Meme kan Lekiri Gujadhar avoy ferfoute et arete met souval dan Champs de Mars, lepep kouyon pa kapav arete al kit zot pitaye dan Champs de Mars.

Sel dimoune ki in ena kouraz pou dire li en piblik seki tou dimoune normal pense, "Lee Ki Shim voleur!", c Madame Taslima Valayden. Lopposition p enkor montre zot "la raz" dan zot conference de fesses....

Alor, mes chers compatriotes, L'Homme de lannee pou moi, c Lee Ki Shim! Ene kiwi kumsa in montre nou ki si ou ena pitaye, ninporte ki facon ou in gagne sa, la plipar Morisiens pou vine souce...

Ou koir facile sa kan ou ene voleur, ene dimoune pourri net, Morisiens pou vine souce ou? Ene mari exploit sa!

Felicitations Lee Ki Shim! Pa ou faute si Morisiens sitan kouyon ki zot pou al met zot la paye lor ene bourik ki zot koir ene souval sa....

Happy New Year to all decent Mauritians. The chatwas, the thieves in shiny suits, the hangers on to politicians, all those who steal our money with a smile and then tell us they are "patriots": May you suffer from incurable diarrhoea all year long, and may you shit your pants as soon as you decide to leave home...

Samedi 31 Décembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H