Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] 11 rezon kifer ban vrai patriotes bizin desann Plwi sa samedi la


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 24 Août 2020Zot ban vrai patriotes si zot disan bouy kan zot truver ki

1/ Nou nepli vive dan ene demokrasi, et ki ene mafia in pran pouvoir dan nou pays, avek laide ene komisser de police poupette ki p fer plis di tor ki komisser Marionette. Nou nepli ena ene la police national, mai ene la police ki la zis pou la fami Jugnauth et so ban soucerres.

2/ Tou nou ban institutions in kidnapper par ban nominations bankal, ki v dire ki ban zombies ki en sarz sa ban institutions la, et ki zot pa pou obeir la loi, mai obeir tou seki Lady Macbeth et so la cuisine renpli ar parasites dire zot fer.

3/ Akoz sa kantite larzan ki ban voleurs o pouvoir in kokin nou, et sa kantite dettes ki zot in met otour li kou nou zenfans et ti zenfans, tou prix in monter. Dimoune mizer nepli kapav manz 3 repa, et meme middle class zot fesse p sointer kan guet prix dan supermarkets, dan bazar, partou.

4/ Politiciens nepli kokin par millions aster, zot kokin par milliards. Kan avan ti p kokin 2 tantes pom damour, aster zot kokin tabisseman la entier! Tou contra piblik in vine ene lokazion en or pou ban politiciens voleurs/zavokas/accuntants/notaires/civil servants avek cravattes kokin par millions/milliards. La bank pou donne loan par milliards a ban voleurs et aprer partaz larzan ki pa pou retourner entre zot meme. Toi, kan to rode ene ti loan, guet kouma zot pou dimane toi ki to arrier gran pere ti p fer et ban lezot questions bankal.

5/ Nou ena ene Premier Ministre ki vreman koir ki pays la pou mari sorma sa, et li fer seki li envi. Aeroport fermee, mai zamai nou in truv sa kantite la drog dan pays kouma nou p truver depi 2014. Li kontan dire ki li 'pou kasse lerin mafia la drog', mai tou so actions montrer ki li p fer le kontrer....et dimounes bien proche de li ki en sarz traffic la drog dan nou ile soidizan paradi.

6/ Dega ki Wakasho in fer, sa catastrof ekolozik lor nou pays la, c responsabilite Pravin Jugnauth entiereman. Ene minis de linterieur, de la defense, etc ki assizer gratte fesse pou 12 zours et aprer ena toupee apel ban ki p nettoye nou lagons ban 'antipatriotes'? Kan so la police sou commande ene Komisser poupette arrete les freres Dardenne SAN OKEN MANDAT D'ARRET, et pa meme 4 hrs tan aprer ki ene bobok fer complaint fausse kont zot, zot bizin koner ki nou nepli dan ene etat de droit, mai ki nou p vive dan ene etat voyou.

7/ Kan ene Attorney General avek so la guele vier sousoute passe tou kalite la loi scelerates ki detruir nou ban droits fondamental et constitutionel, kan la police mercenaire servi so la loi en fesse pou arrete ban citoyens a 6 hrs du matin akoz zot in ekrir la verite lor politiciens voleurs et gran nwar ki soidizan koz zot 'annoyance' sipaki ggtri, kan p dire nou ki nou bizin pa apel sa ban voleurs la seki zot eter, mai bizin respect zot, moi mo dire: bousser fesse! A nou al Port Louis Samedi! 

8/ Kan ene ministre la sante ene inconpetan 1er grade ki p laisse quincaillerie, bizoutiers, et possib marsan poisson asseter meksine a prix bien bien fort pou zot vine multi millioner dan lespace 1 zour....Kan Zouberrr Joomye, ene bobok ki lepep ti rezetter dan dernier elections, avoy so prop email address a ban escrocs espagnoles pou bez nou Rs 500 millions dan pa meme 3 hrs tan....Kan zot pena la honte pou dire ki pena asser larzan pou ranz lakaz pou dimoune san lakaz, mai en meme tan p paye ban zoaves inconpetan Rs 350,000-Rs 600,000 nou larzan sak moi....Kan p kontinier donne limousines, sofer, lessence, 14eme moi meme 15eme moi la paye a ban LKZMM ki pa vo ene ferfoute. Kan zis sa larzan ki donne politiciens et zot parasites dan ene an plis ki bizin pou donne tou Mauriciens homeless ene ti lakaz pou la vi entier...

9/ Kan parlman controller par ene Demented Doberman Speaker, so Deputy extra Kouyon, et ban LKZMM ki nek konne tap la tab kouma dire p pratik zouer tabla, kan fer tou pou enpesse lopposition fer zot travay, kan ene Premier Ministre peur pou reponne questions alor li refiz ouver parlman dan mardi ki sel zour kot kapav questionne li...

10/ Kan ene Police I.T. unit in vine kaylousse et pa truv sa kantite posts kominalis/racis ki ban trolls la cuisine p met online, mai zot kontan amerde fesse dimoune ki exerce zot droit constitutionel pou kritik gouvernman....kan ene premier ministre decider ki zourlanus pou attend so conference de presse en fesse et ki zournal bizin refizer...kan la police et ene civil servant avek so moustasse zako azir kouma so esclaves et enpesse zourlaniste rantrer...

11/ Kan pou ene foi depi bien lontan, nou gagne ene citoyen Bruneau Laurette ki p montrer nou kommien ene sel dimoune kapav fer pou pays, meme kan ban zoaves trolls atak li kom kominalis sipaki...kan moi kom ene malbar, mo prefer fer Bruneau Laurette confiance ki mo fer confiance a kantite malbars ki ban soucerres politiciens, parey kouma so ggt en vest vert et gro vant ki ti bizin bourrer lot zour la. Et mo mari enkoler ki Lady Macbeth, ki pa meme ene 'vrai' malbar, p deklar li kom defendeur tou malbars et p largue so ban trolls kouyons online avek zot ban posts kominalis...li ek so Sherry Darling. Et nou kommisser de police poupette pa truv narien li, parski mo koir loder trou fesse ti cretin in paraliz so la cervelle...

Alor, Morisiens, Morisiennes, si zot ena vrai disan dan zot la veine, desann Port Louis Samedi! Si pa pou zot, fer li pou zot zenfans, parski kot nou eter la, pena lavenir pou sa ban zenfans la.... 

Mo pou la ba moi oussi! Kommisser Poupette, met to ban cameras en fesse soidizan Safe city en marsse, to pou truv moi avek mo la braguete ouver et mo p pisse lor ban soucerres/voleurs/inconpetans dan sa pays la kan mo pass pre ar PMO....

When faceless bastards try to hammer someone doing his best to save our seas...

Lundi 24 Août 2020


1.Posté par Phil le 25/08/2020 12:28
Faire attention banne frere, Idi Amin Pravin pou mette so banne casseurs pou fer batte dimoune et creer desordre afin ki li empeche toute manifestation la prochaine fois.
Lévé do mo pep, prend conscience
Zot l'heure fine arrivé

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H