Menu

Un autre regard

[Nita Deerpalsing] "Buku dimun finn gayn linpressyon finn plito ena enn kont-interogatwar"


Rédigé par Nita Deerpalsing le Jeudi 15 Juin 2023

L'émission de Top Fm animé par Murvind Beetun dans Radar Lepep, ayant comme invité l’ASP Ashik Jagai, suscite plusieurs observations. Nita Deerpalsing l'ancienne députée du Parti travailliste, offre son regard sur l'émission.[Nita Deerpalsing] "Buku dimun finn gayn linpressyon finn plito ena enn kont-interogatwar"
- Buku dimun finn gayn linpressyon finn plito ena enn kont-interogatwar ‘par proxy’ pou 2-3 kess lenket pou 2-3 zom spesifik (alor ki dan enn vre demokrasi li swetab ki dimun fer zot travay en zot prop âme et konsyans et non ki ena kit remote / kit briefing / kit instriksyon -depi sipa lao, sipa sirlekoté sipaki.

- C kitfwa lakoz sa ( ?) ki pa finn éna aukenn kesstyon lor dessant kot enn madam 'SR'.  Li pa ti pou bon koné si sa dessant la ti fer pou régler kitt kont ?  Ou bien madam la, b li enn madam ki pa okip headlines gramatin-tanto, li enn fam, li enn sinp sitoyenne ; e donk so lavwa, so drwa, so defans li mwin inportan ki sa 2-3 zom ki ena buku pliss pouvwar dinflians ki li ?  (ep ! attan !  pa pouvwar dinflians mem ki enn konbat inportan pou linteré piblik ?)

- Lor la seki enkor pli sagrinan c ki ena ban lespri byen kadnassé par striktir patriarkal ki p sorti ek enn kozé ki zot pensé ( ?) sipozé pass pou enn bel argiman dinteré piblik :  « li enn zom ki ress kot belmer », « ghar damdhé ».  So what ??? Ban dimun ki p tirr sa kom argiman, eski zot mem realizé ki sa kozé la, li enrassiné dan striktir patriarkal? (soubassman sa kozé la c ki nou bizin soummett a la *norme* patriarkal kot byensir c ziss fam ki oblizé kitt lakaz pou alle ress kot belmer)

- Alor donk selon zot, tou bann zom dan sa pei la, ki pou enn rezon ou pou enn lot, li ek so madam, (pou  ninporte ki rezon ki ni li pa regard nou ditou, ni li dintere piblik) li finn fer enn swa pou ress kot belmer, sa v dir ki li enn zom diminyé?  C sa ki zot p rod dir ek sa kalité kozé locker room talk la ??

- B li pa etonnan ki dan tou sa tapaz la pa tann personn deploré ki pa fine pran case Sweety R en lon e en larz.  La voix des sans voix, tu parles!  lironi c kitfwa ek san lekzanp la ki ti pou pliss gayn reponss ki dinteré piblik.  c a dir:  eski larzan piblik servi pou reglé kont de ki ke se swa?  

Jeudi 15 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H