Menu

Paul Lismore

" Malheureusement, il y a des têtes brûlées qui ne réfléchissent pas et tentent le tout pour le tout pour déstabiliser le pays"


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 8 Novembre 2020



Pravind Jugnauth ena full rezon! Ala ban lexanp kot ban tetes brulees p destabiliz et detruire sa pays la...

1/ In appoint ene Speaker ki sitan degoutan ki nou ti pou prefere ene marsan ki krier "kolfimalay!"ki ti pou preside lassenblee national...En plus, marsan la ti pou ena pli bon manniere, charme, personalite, et ledikation ki sa gro bourik la..

2/ In nomme tou kalite parasites ki in pran nou institutions kouma dire leritaz mari zot mama sa. Ban vauriens ki koir ki nou doi zot ene limousine ek so sofer, tou kalite privilez ki sorti depi nou poches, 13eme/14eme moi, mem 15ieme moi la paye pou zis assizer, gratter, senti, et dire " Oui Missier, to meme mo mari! Seki to dire, sa meme!"

3/Ene tete brulee in nomme ene kommisser de police poupette ki in renplace ene marionette, et ki gagne bon kan li dire " Oui missier!" Ki pa truv narien de criminel si 'nou bann' ki p fer sa, mai ki pou sote lor ninporte kisan la ki apel missier la ene ti cretin voleur, kouyonneur, menteur, magouyer, et ki pran larzan lepep koumadire leritaz bolom ki pisse lor nou sa. Ene poupette ki truv sabres en piblik pa ene crime mai plito ene signe ki prochain la coupe kann, nou tou bizin aider avek nou sabres. Ene vaurien de premier grade ki zamai ban soi dizan "grand" castes pou kritik li, dan ene pays renpli ar hypocrites..

4/ Ene tete brulee ki obeir tou seki so fam et ene la cuisine renpli ar bacteries dire li. Kan meme Javel/Ajax, et tou desinfektans fort dire " Sorry, tro malang sa! Pa pou kapav nettoyer!", ti macro kontinier manz depi sali laba... 

5/ Ene tete brulee ki in nomme advisers lor kisanla so rezilta IQ test pli faible...Dan ki luniver fou kapav nomme ene hotesse de l'air et so ban zom pitins kom advisers/senior advisers ene Premier Ministre ki envi nou pran li o serier?

6/ Ene tete brulee ki rapel ki li ene malbar zis kan ena fete malbar et ban cretins pou mette ene lot rido lor so zepol, et ban cretins en chef et soucerres pou dire " Eh! Pa critik li! Pa critik nou!" Nou fer zoli travay nou!"...Et en meme tan tap des millions de roupies de sa meme ban la sak lannee... Ban hypokrites ki p detruir sa pays la! Kan pena fete malbar, pa truv zot ditou....

7/ Ene tete brulee ki in force sa pantin en sarz nou Bank of Mauritius pran preske Rs 180 milliards dettes, et kreer ene compagnie MIC avek Rs 80 milliards sa pitaye la...Akoz MIC soidizan ene conpagni 'privee', alor chef Ali Baba dire ki pa pou kapav donne oken details lor kot sa Rs 80 milliards nou larzan p aller...Alor, maja karo pou cousin, cousine, maitresses, galants, gran missiers avek nou larzan!
MIC...Should have of course been called NIC, where our money will most certainly be NICked...

8/ Ene tete brulee ki penser: Si mo dire ki lenket p fer, ki ICAC/la police p enketer, alor pa kapav donne oken details, c ene gran lexanp transparence nou demokrasi. Vreman ene la tete kokom, ki koir ki akoz ene ou 2 trolls krier " Vive nou PM!", sa v dire li bien popiler...Le res popilation p krier, "LANGUSsorma" la!

9/ Ene tete brulee ki pli gran menteur, pli gran fausse propagandiste dan pays, pli gran anti patriote ki p detruir sa pays la...mai ki koir si li akiz lezot de menteur, de fausse propagandiste, de Fake News, de anti patriote, nou tou pou koir ki li p koz vrai. Li sitan kouyon ki li pa koner ki kan dimoune tan sa mot Pinokio la, en place ene zimaz so la guele avek ene long nene paret divan zot. 

10/ Ene tete brulee ki p rode fer ban kouyons koir ki ene la marche pacifik de plis ki 150,000 MAURICIENS, c t ene la marche anti malbar...Ene tete brulee ki fer moi honter kan mo realizer ki Bo frer Bobok Hureeram, et sa ponpier voyou la, et boukou sa ban ti langoutis la ena meme relizion ki moi. Ram, Krishna, Hanuman, Sita, et tou les zot Bon Dier Hindou zamai pou pardonne zot kan zot servi ene relizion noble pou creer division dan sa pays la. Zot place , c l'enfer, et pli vite zot al laba, ti pou pli bon pou nou...

Et amene o pli vite possib ban fanatik laskars, Creoles et lezot relizion dan sa lenfer ki p atane zot...Laisse lepep Morisien viv en paix!

Dimanche 8 Novembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H