Menu

Paul Lismore

[ Chronique de Paul Lismore ] Oh for the day when...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 6 Juillet 2018[ Chronique de Paul Lismore ] Oh for the day when...


 A politician from any party tells us : " Mo in bien kokin. Mo in bien servi mo mem. Et ban zoaves kontinier vote pou moi! Vive ledikation gratis!"

A 'socio cultural' parasite, or one of those self appointed representatives of God tells us :

"Relizion? Ene vrai mirak sa! Sa kantite dimoune ki koir tou seki mo dire zot, meme si mo in fail bilo? Extra! Mo nek ena pou mentionne lenfer ou paradi, et zot donne moi boukou larzan! Kouma mo ti pou kapav amene bon la vi alor, kan mo pa meme koner kouma pou attasse mo souliers? Bon Dier grand! Bon Dier konne tou! Bon Dier p guet tou seki nou fer, alor li truver kommien kasse sorry, 'donation', zot donne moi! Si zot envi rant dan paradi, donne moi boukou pitaye, sorry donation!"

A MBC news 'reporter' starts to read the news and half way through, he/she tells us:

" Pa news sa! Zis propagande sa! Tou seki ban ministres la in fek dire, menti sa! Zot nek koz kk, et zot expect MBC montrer zot meme kan zot p assizer lor toilettes. Berenger, Ramgoolam. Jugnauth(s) zot tou in servi nou kouma zot drains pou amene zot kk enver lepep!MBC la, zot koir ki li pou mari zot mama sa!"

Roshi Bhadain removes that huge cloak of arrogance and tells us :

" Mo nepli kapav koz menti. Oui, mo in bien fanne kk lor BAI/Bramer. Mo ti tro ambitious, et kouma ene gro kouyon, mo in laisse Wilko servi moi. Si BAI/Bramer ti ene ponzi, alor boukou lezot institutions finance dan pays oussi ponzi, parski ban la oussi pran kasse ici et al investire la ba. Tou bizness fer sa.....Et ban Jugs in bien kouyonne moi, et mo p enkor senti kaltioul Lady Macbeth dan mo trou fesse."

E.T. :

" Aprer tou sa kk ki mo ti faner entre 2005-2010, Lepep re vote pou moi en 2014? Haha! Mo montrer zot mo private parts et zot fer moi ministre? Viv Ledikation gratis! Sa meme pli bon system ledikation pou ene Lepep Kouyon!"

The Bar Council :

"We regret to inform you that we do indeed have many greedy, unprofessional, corrupt, thieving 'barristers' in our legal system. Many of them are worse than the criminals they defend". B ki pou fer? Nou travay plis ki taxi nou! Meme si passazer pa arete nou, nou pou offer nou services! Nou motto pa 'first come, first served, nou'. Nou motto c " You are all welcome but as long as you have lots of money, preferably in cash! And don't expect any receipts!".

The Medical Council : Same message as the Bar Council's one, but substitute doctors for barristers and add an extra pinch of arrogance because of the special training undertaken to make one's handwriting as illegible as possible.....

The Law Society: See previous two messages.

Commissioner of police, Marionette:

" Mo la pou servi premier ministre, alor mo bien ferfoute avek zot! Nek sey vine kokin leksi kot moi, zot pou koner ki apel law and order lerla! Sorry, mo bizin aller la, avion pre pou envoler pou enkor ene lot mission pou moi pou mo servi nou pays."

El Presidente :

" Please leave your message and I'll deal with it when I return from abroad...Zot fer moi demissioner, ban LKZMM! Meme sa, don't forget! Mo reprezant zot tou kan mo deor pays sak semaine! Zot koner ki kalite sacrifice sa? Ban ingrats!"

Parasitical orgs CEOs/DGs/Presidents :

Eh ban ggt! kifer san la gagne entertainment allowance Rs 20,000 par moi et moi mo gagne zis Rs 15,000? Tou sa soucee mo in souce zot pou elections et mo gagne zis 15 mois la paye? Ki zot koir, mo gratte fesse ene la zournee? (shouts from everyone: ''oui LKTM! Zis sa meme ki to konne fer!'')

Poison Dwarf 1:

" Ban zoli madam ki envi reprezant nou pays ici ou deor, mo ena ene zoli canpman ek so swimming pool tou. Vini, nou fer ene ti interview kot mo pou inject common sense dan zot, ok? "

Poison Dwarf 2 :

" Taxi! Taxi pou ban gro drug dealers always available, raat aur din! Nou viv dan ene etat de droit, et seki ena boukou larzan, vine guet moi, mo pou aide zot , by all possible means. Mo koir dan la zistis divine! Sa commission denket lor la drog la, zot p viktimiz moi. Bon Dier in met moi lor la terre pou aide ban seki fer import/supply dan pays! Ban vre patriotes sa!."

Ti Crétin :

"EVIDAMAN, mo pa ena letoffe ene PM, mai c Lady Macbeth ki control tou. Mo moteur lor otomatik moi, et mo pa konne narien. Nou dan ene demokrasi, dan ene etat de droit, et si belle fille dire bopere bez fesse alle pisse dan ene lot biro, c sa la demokrasi! Mo ti promet zot mirak ekonomik et mo in tini mo parol! Parole donnee parole sacree! Al dimane mo bo frer si zot pa koir moi. So lotel ti pre fer faillite en 2014, mai aster Hollywood superstars prefer al res kot li ki dan ban lotel pli zoli! Sa ki apel mirak ekonomik!"

Prakash Montrou :

"kifer mo in al rant kamarade ar Siddick? Bez sa! Mille foi mo frere tailleur, ki avek so ti latelier in ressi ramasse par centaines des millions roupies! Ene sans ban Jugs konne mo valeur dan la cuisine!"

Siddick :

" Kifer mo in al rant kamarade ar Montrou? Bez sa! Mo la vi ti bien bon avek Navin, aster li oussi in avoy moi ferfoute!"

Mazistras :

" ou in fer ar sa tifi 13 ans la? Oui li paret bien adult. Aller, 3 mois community service, ki ou dire?
" Ein! li zet lacide lor fam et so zenfan tou? 3 ans prisons! Ar moi pa badiner! Mo mari severe moi...."
"Ein! Li ti touy li? Avek sabres? et aprer li enterre so lekor dan pik latrine? Oui, guilty of coups et blessures, pa murder! 5 ans prison!"
" To fime gandia, LKTM? 2 ans prison! Mo pou san pitie lor ban crimes bien, bien serier kouma fime gandia...."


DPP:

"Eoula! Sa ban ggt dan ICAC/la police ki pou interview moi? Kot sa pays la p aller? Mo ene dimoune bien special moi! Meme si constitution pa donne moi immunite, mo donne mo mem immunite! Et ena ban bon ziz ki pou fer sa kouyonnade la rouler meme ziska zot tou krevee!"

Chuttur ka Mou, in charge of ICAC :

"Sa ban dossiers la p fatig moi...sitan mo tro etidier zot, mo blier met charge aprer...Mo bizin asseter ene bon Hoover...tro boukou la poussiere lor sa ban dossiers la! Nou dan ene etat de droit!."

Wilkinson :

"Mo p kont larzan ki mo in fer depi mo p servi nou pays. Sitan ena, mo pa ena letan pou ekut zot. Pa amerde mo fesse ar zot complaints! Zot nek plaigner tou le tan! Laisse mo servi mo pays parski zamai mo pou re elu, et mo bizin fer asser larzan pou mo mediter pou ene lot 25 ans"

Ex police commissioner :

" Bez sa! akoz 2-3 bal kouler pou Holi, zot kraz mo graines! Ayatollah fane kk partou, et narien pa arriv li? Zot pou koner ar moi kan mo re rant dan mo taxi, sorry helikopter..Ene sans, zot in donne moi Rs 15 millions meme si mo case ti bien en deor time limit...Sa ki apel ene etat de droit sa! Ar nou non!"

Coconut oil Hub Minister :

" Mo koner mo ene fesse, mai mo pa kontan kan zot dire moi ki mo ene fesse. Nou dan ene etat de droit, et zis moi ki en droit dire ki mo ene fesse!I suppose so..."

Ti Roquet " Sexpire ti dire :

" zamai kozer zis pou enpesse la guele senti pi!". Mo pa enkor konpran sa ditou. Ki sa ve dire sa? Mo ene zavoka moi! Et Newton ti aprane maths ar moi akoz sa ki mo ene zeni dan konter... "

Zaza :

" Pays dan mari bez! Mo ti dan gouvernman depi 2005, et narien pa mo faute! Mo kontan kan mo cock santer...sa fer soleil levee, zot dire moi. "

Navin:

Mo bien bizin arete dire " Bef travay souval manzer! Kan mo la, zot pa bizin peur!" Sirtou ban madames... Et mo bizin asste boukou porte fey en place ki met gro gro safes dan mo ti lakaz...Moi ki vrai lion! 

Missier Berenger :

" Personne pa pou kapav enpesse moi dimane elections zeneral anticipees sak semaine! Mo p fer sa depi les annees 70, et zot kontinier vote moi! Kan mo ti dire ki zot vreman Lepep admirab, zot koir mo ti p badiner? Zot admirabman kouyon! Zot tro fer moi amerder avek zot ban zes ki soi dizan mo kontrol tou dan MMM, ki mo ene diktater. MMM plus fort ki zamai!"

The Dominatrix :

"Mo koir dan Le Pape, moi! Akoz sa meme mo souvan dire ban la 'Withdraw' et si zot pa ekuter, Mo order zot 'Out!" Ena tro boukou gopias dan pays, et la plipar vine advisers nou ban minis gopias. Amene ene sa zoli biscuit la ta....

Last but not least, Ayatollah Mouftah :

" Kommien to pou kapav donner? Gratis sa, ein! Pa pou narien zot apel moi Ayatollah Mouftah! Bon dier p guetter!" " Pa poz moi questions! Al dimane Bon Dier! Avan mo ti esclave SAJ, aster mo in vine chameau pou ban Arabes assiz bien lor moi...Bon Dier pou beni moi. In fek donne moi Rs 48 millions, par la grace de Dieu....Ein? la terre piblik sa? B ki problem alor? Kouma mo ancien maitre ti dire so esclav, Mo pisse ar zot! " 

Plus a whole list of incredibly, astoundingly stupid things that have nevertheless made him the perfect Deputy, Minister, Vice Prime Minister, representative of Saudi Arabia in Mauritius, etc in our etat de droit for decades now...Lepep Admirab indeed...

Vendredi 6 Juillet 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H