Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Souvenir


Rédigé par Bebet Lanwit le Jeudi 23 Août 2018

Privilez dimounn se ki nou ena posibilite koleksionn bann moman ki finn mark nou lavi. Bann souvenir se seki reste. Ki li bon ou mwin bon. Se bann moman ki finn grave dan nou memwar. E nou ena posibilite reaktiv zot kan nou anvi. Parfwa, enn parfin nek pas anba nou nene. Enn lot fwa, enn zimaz aparet dan lespri. Ankor enn lot fwa, enn santiman leve depi lasann...
Enn text lor souvenir e ki manier sa partisip dan fer nou santi nou vivan.[Bebet Lanwit] Souvenir
Souvenir kouma enn bobinn difil
Defile anbobine plotone
Remont letan file fil lwin
Aret anplas admir sa zoli moman
Ki pe deroule
Galoupe transpire pou trap li
Dan enn klindey li anvole

Defile anbobine plotone
Nouvo sezisman dan memwar
Enn swar labolision
Enn lavwa ki rezone
Dan divan li valse

Defile anbobine plotone
Donn nesans enn nouvo bobinn
Ki pou redefile
Kan pou ariv so letan

Defile anbobine plotone
Enn parfin monte ver linfini
Latet bese lebra krwaze
Enn sel lespri akorde

Defile anbobine plotone
Anfile mont dan ler
Tou nivo lesiel tou kouler
Fofile ar zegwi fer tini doublir
dan palto lavi
 

Jeudi 23 Août 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H