Menu

Culture

[Bebet Lanwit] Letan


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 17 Août 2018[Bebet Lanwit] Letan
Komie fwa dan enn zourne nou tann: ‘Ayo! Mo pena letan!’.

Sa finn vinn koumadir enn exkiz pou explik boukou kiksoz. Eski letan al pli vit? Oubien eski nou ranpli nou lazourne avek enn lalis kiksoz pou fer?

Viv dan linstan prezan, apresie seki nou pe viv, viv ziska leker kontan.... Viv!

E si nou aret inpe tapaz ki ena otour nou e nou deside pou pran letan? Pran letan pou gete ki pe deroule otour nou. Pran letan pou konstrir bann souvenir. Pran letan pou konekte ar noumem. Pran letan pou kree bann pon.
 
Letan pe file kouma servolan
Lizie brile ek larder
Zegwi later pe galoupe
Anpes met aryer
Parol finn done
Mo pe kontign tas bann fey
Avek bann mo
Kouk-kasiet lavi
Lamarel lor later set kouler
Samarel let douler
Lapel lafore fer zorey korde
Mo lespri antere pe donn rasinn
Me lanvi konn twa
Kogn for dan leker
Parey larkansiel ki signal lanbeli
Donn to lame
Pou montre ki nou langaz
Kapav tir nou dan santie pikan
Dan kozman maler
Bat to rouler
Mo sof mo ravann
Pou sant nou dalonite

Vendredi 17 Août 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H