Menu

Bebet Lanwit

[Bebet Lanwit] Lespri maroner


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 1 Février 2019Photo illustration : Une des statues de la Route de l’esclave au Morne.
Photo illustration : Une des statues de la Route de l’esclave au Morne.
Zegwi later pa arete
Kas to lasenn mo frer
Ras to dinite
Tras enn lot sime
 
Les to panse marone
Dan fin fon to lam
Pran sime zepeng
To pou konn to zistwar
 
Pa les lezot blok twa
Kontign rod lalimier
To zanset inn sibir
Inn revolte
Pou gout fri liberte
 
Twa, azordi
Kas lasenn lespri !
Reflesi
Deside
Pa per pou koze
Pa per pou sante
Les to koze pran lezel
 
Zegwi later pa arete
Exploz to lasenn invizib
Ras to dinite
Tras enn lot sime
 

Vendredi 1 Février 2019


LES PLUS LUS EN 24H